Vezi ce a lucrat Prefectura Sălaj în anul 2021

Prefectul judeţului Sălaj, Dari Toma, a prezentat marţi, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, o sinteză a activităţii instituţiei în anul 2021.

Astfel, în ceea ce priveşte verificarea legalităţiii actelor administrative, activitatea din 2021 se reflectă prin 4.688 hotărâri şi 16.796 dispoziţii verificate. Dintre acestea, 24 acte au fost considerate nelegale, 23 acte modificate sau revocate fără procedură prealabilă, un act intrat în procedură prealabilă şi un act atacat în Contencios administrativ.

Compartimentul juridic a asigurat instrumentarea unui număr de 347 cauze de fond funciar aflate pe rolul instanţelor de judecată în cursul anului 2021, majoritatea având ca obiect cereri de modificare sau anulare totală sau parţială a titlurilor de proprietate emise, cereri de emitere a titlurilor de proprietate şi plângeri împotriva hotărârilor comisiei judeţene.

În 2021, Comisia judeţeană de fond funciar Sălaj a emis un număr de 251 titluri de proprietate în baza hotărârilor Comisiei judeţene ori în baza sentinţelor judecătoreşti, fiind astfel finalizată reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de 245,44 ha teren agricol şi 289,50 ha teren cu vegetaţie forestieră.

În ceea ce priveşte managementul situaţiilor de urgenţă, CJSU Sălaj a adoptat 210 hotărâri în 2021, din care 158 privind gestionarea Covid 19 şi 44 vizând PPA. Legat de gestionarea focarelor de PPA la porc domestic, 91 focare au fost închise în cursul anului 2021 şi au fost întocmite şi aprobate un număr de 44 Planuri de măsuri pentru controlul bolii PPA în exploataţiile din localităţile unde au fost confirmate focare la porc domestic, respectiv mistreţ.

Potrivit datelor Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Sălaj, în anul 2021 au fost aprobate 11.170 de cerereri de paşapoarte, fiind eliberate 9.392 paşapoarte. Raportul dintre cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi paşapoartele simple temporare înclină în favoarea celor dintâi, respectiv 90 % sunt cele electronice, iar 10 % sunt cele temporare.

Pe linia permiselor de conducere au fost eliberate un număr de 10.789 permise de conducere din care 3.900 în urma examenului auto, iar 6.889 în urma preschimbărilor. Pe linia Compartimentului Înmatriculări au fost eliberate un număr de 10.525 autorizaţii provizorii de circulaţie. Numărul radierilor în această perioadă a ajuns la 12.406 şi s-au emis 17.500 certificate de înmatriculare.

În 2021 s-au făcut paşi importanţi în derularea proiectul vizând „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ Zalău”. Prin acest proiect, Palatul Administrativ din Zalău a devenit prima clădire publică inteligentă din Sălaj, cu corpuri de încălzire cu ventilo-convectoare, furnizarea apei calde cu ajutorul panourilor solare, corpuri de iluminat de tip led cu senzori de mişcare şi prezenţă, staţie de alimentare autoturisme electrice şi posibilitatea setării unui microclimat propriu pentru fiecare încăpere în parte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *