Vezi lista proiectelor care vor fi dezvătute în ședința Consiliului Local Municipal Zalău

Ordine de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 01 iulie 2021, ora 09:00. Aprobarea Ordinii de zi pentru ședința extraordinară din 1 iulie 2021.
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada iulie-septembrie 2021.
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea gestiunii directe ca modalitate de gestionare a serviciului de iluminat public și atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii către operatorul public S.C. Citadin Zalău S.R.L. și aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
anexa 1 anexa 2 anexa 3 anexa 4 anexa 5 anexa 6
3.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 50/20.02.2020 privind împrumutul BCR, în sensul introducerii la finanțare a unor noi obiective de investiții, precum și introducerea obiectivelor de investiții nefinalizate pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul de la CEC Bank, rectificarea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2021 precum și actualizarea listei de investiții aprobată pentru anul 2021.
Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *