Vezi lista proiectelor de hotărâre ce vor fi dezbătute mâine în Consiliul Județean Sălaj

Consiliul Județean Sălaj anunță ședința ordinară ce se va desfășura miercuri, 30 iunie 2021, de la ora 9.00, în sala de ședințe “Dialoguri Europene” a instituției, având următoarea ordine de zi:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Maghiu Marian – Paul.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș – Sâg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330” precum și a valorii și a cheltuielilor aferente proiectului finanțat în cadrul POR 2014 – 2020.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 69 din 28 mai 2021 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranță podeț pe DJ 108N, km 3+344, localitatea Cuzăplac, comuna Cuzăplac, județul Sălaj”.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului pentru finanțarea programelor sportive ale asociațiilor județene pe ramură sportivă afiliate la federațiile sportive corespondente, constituite ca persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2021-2022.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative”.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea serviciului social ”Centrul de Îngrijire și Asistență Jibou”, ca urmare a reorganizării, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului SĂLAJ.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Centrului de zi Bădăcin în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Locuinței Maxim Protejate nr. 1 Bădăcin, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Locuinței Maxim Protejate nr. 2 Bădăcin, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea serviciului social ”Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2 Crasna”, ca urmare a reorganizării în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.34 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu şi al serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj și actualizarea serviciilor sociale furnizate.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.2 Jibou.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Crasna.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2021.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Judeţului Sălaj – Consiliul Judeţean Sălaj în Adunarea generală a Asociaţiei “Pactul Regional Nord – Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”.

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor spaţii aflate în proprietatea publică a Judeţului Sălaj, situate în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja nr.6.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *