Vezi proiectele de hotărâre care se dezbat în Consiliul Local Zalău

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 10 decembrie 2020, ora 09:00

1.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru analiza cererilor de repartizare a locuințelor sociale;

2.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică a municipiului Zalău;

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Zalău în Asociația Orașe Energie în România – OER și în Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR);

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Asociațiilor, respectiv în Consiliul Director, ale Asociației Silvice Stejarul Zalău și ale Filialei OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALĂU;

5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Zalău;

6.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Zalău;

7.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Zalău în cadrul AGA la SC Transurbis SA Zalău, respectiv la SC Citadin Zalău SRL conform dispozițiilor legale prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

8.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea activității membrilor Consiliului de administrație care solicită reînnoirea mandatelor / desfășurarea procedurii de selecție a candidaților ce vor fi propuși pentru funcțiile de administratori la SC Transurbis SA Zalău și la SC Citadin Zalău SRL;

9.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatelor de reprezentare ale persoanelor desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău să reprezinte asociatul /acționarul Municipiul Zalău în A.G.A la SC Citadin Zalău SRL respectiv SC Transurbis SA.

10.Proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC Transurbis SA Zalău, respectiv la SC Citadin Zalău SRL.

11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau şi bugetul instituţiilor finanţate integral sau partial din venituri proprii şi subvenţii, respectiv modificarea listei de investitii pentru anul 2020;

Nota de completare

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activitate actualizate ale SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2020;

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 262 din 10 august 2020 referitor la aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul “Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II” și a bugetului aferent;

14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 165 din 24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor „Reparații capitale sat Stână, zona caselor cu nr. 149 – 154”, „Strada Fabricii – covor asfaltic carosabil, podeț și rigola pământ”, ,,Cartier Dumbrava Nord – zona bloc SB 35 – SB39” și „Cartier Simion Bărnuțiu – alee pietonală” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.