Vezi proiectele de hotărâre dezbătute în ședința Consiliului Local Zalău de azi

Ordine de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 09 noiembrie 2022, orele 14,00

Aprobarea Ordinii de zi pentru ședința extraordinară din 09 noiembrie 2022
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Centrală electrică fotovoltaică – Municipiul Zalău”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”Centrală electrică fotovoltaică – Municipiul Zalău.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren, situat în Municipiul Zalău, identificat cu nr. cadastral 57733, în suprafață totală de 73.628 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public, prin Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Zalău și aprobarea Studiului de oportunitate.
anexa
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalău.
anexa 1; anexa 2; anexa 3;
6.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 383 din 16 decembrie 2021, actualizată prin HCL nr.102 din 31 martie 2022, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *