50 de firme verificate în decembrie de ITM Sălaj. Amenzi aplicate de 149.000 lei

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2022, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii decembrie 2022, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 50 agenți economici, din care 23 au fost sancționați, aplicându-se 7 amenzi în cuantum total de 149.000 lei și 26  avertismente.

În urma controalelor, au fost identificate 5 persoane care prestau activitate fără a  avea întocmit contract  individual de muncă în formă scrisă,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 1. dispozițiile legale privind munca suplimentară, sărbătorile legale și repausul săptămânal nu sunt respectate;
 2. la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor  individuale de muncă pentru toți salariații;
 3. nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 4. nu se respectă termenele de transmitere a elementelor contractului individual de muncă, a suspendării respectiv încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 5. registrul se completează cu date eronate sau incomplete;
 6. salariatului nu i se eliberează adeverința de vechime în muncă la încetarea activității;
 7. nerespectarea timpului de muncă redus conform prevederilor OUG nr.132/2020.

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 33 agenți economici.

Deficiențe constatate, ca urmare a controalelor, pentru care s-au aplicat 12 avertismente:

 1. instruirea introductiv generală a lucrătorilor  nu s-a finalizat  cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste;
 2. nu se efectuează măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare;
 3. evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale nu cuprinde toate posturile de lucru;
 4. perioada în care s-a desfășurat instruirea nu se consideră timp de lucru pentru toți lucrătorii;
 5. nu se asigură accesul la fișele cu date de securitate ale agenților chimici periculoși;
 6. nu se monitorizează starea de sănătate a lucrătorilor conform recomandărilor medicului de medicina muncii;

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *