Administrația locală cedează 6528 mp din Pădurea Meseș pentru construirea tunelului cu profil de autostradă

Primarul Zalăului, Ionel Ciunt a inițiat un PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Zalău^administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a Statului Român, (imobilului teren în suprafaţă de 6528 mp, situat în extravilanulMunicipiului Zalău), necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3B-Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-TârguMureş-Cluj-Oradea”.

Astfel că în cadrul ședințe din 28 ianuarie, primarul Ionel Ciunt va spune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău:

1. Emiterea Acordului privind scoaterea definitivă din fondul forestier, respectiv
defrişarea suprafeţei de 6528 mp fond forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, Secţiunea 3B-Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş”.

2. Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului
Local al Municipiului Zalău în domeniul public al Statului Român, a imobilului, teren
situat în extravilanul Municipiului Zalău, în suprafaţă de 6528 mp, identificat în CF
64246 Zalău Pădure Meseş, liber de sarcini, în vederea realizării obiectivului de investiţii
” Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, Secţiunea 3B-Tunel rutier cu profil de
autostradă în zona Meseş” de către Statul Român prin Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere. Imobilul ce face obiectul transmiterii din domeniul public al Municipiului Zalău în
domeniul public al Statului Român este identificat în Anexa nr.l, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

3. Masa lemnoasă rezultată în urma defrişării vegetaţiei forestiere de pe terenul
forestier proprietatea Municipiului Zalău, afectat de culoarul de expropriere a lucrării de
utilitate publică de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”,
Secţiunea 3B-Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş”, revine proprietarului,
respectiv Municipiului Zalău, urmând a fi valorificată conform Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr. 715/05.10.2017.

One thought on “Administrația locală cedează 6528 mp din Pădurea Meseș pentru construirea tunelului cu profil de autostradă

  1. Sa de-a Dumnezeu să vedem toate aceste lucruri realizate! Succes in tot ce va propuneți!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *