Primăria Zalău reabilitează cinci străzi care fac parte din DJ191C – tronson Centura Zalău – ieșire din Ortelec

Primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt, a iniția un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT, pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”.

Valoarea totală a investiţiei de 26.154.727,38 lei, cu TVA, din care, construcţii montaj 24.489.579,36 lei, cu TVA, sumă suportată din bugetul local.

REFERAT ŞI RAPORT DE SPECIALITATE

Documentaţia tehnico economică, faza PT, aferentă obiectivul de investiţii menţionat,
a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri public, de către S.C.
PROEXCO S.R.L. Oradea, în baza Contractului de servicii nr.31608/16.05.2018, încheiat
cu Municipiul Zalău.

Conform documentaţiei menţionate, lucrările propuse a se realiza în cadrul investiţiei,
constau în: modernizarea părţii carosabile a străzilor mai sus menţionate prin asfaltare cu un strat de 5 cm de BA16; staţii autobuz; structura rutieră; accese; străzi laterale; trotuare, piste de biciclişti; poduri şi podeţe; canalizare pluvială; canal tehnic; siguranţa circulaţiei; ziduri de sprijin.

Prin HCL nr. 82/27.02.2020 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza SF cu
elemente specifice din DALI, actualizată, aferentă obiectivului de investiţii: “Modernizare
DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii” la valoarea
totală a investiţiei de 25.209.103,20 lei, cu TVA, din care, construcţii montaj 22.259.707,87 lei, cu TVA.

Proiectul a fost elaborat în scopul obţinerii finanţării lucrărilor din fonduri europene
nerambursabile în cadrul programului POR 2014-2020. In perioada scursă de la data
depunerii cererii de finanţare au intervenit o serie de modificări care au impus necesitatea actualizării costurilor estimate pentru realizarea investiţiei.

Ca urmare, documentaţia tehnico-economică, aferentă obiectivului de investiţii
“Modernizare DJI9IC: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi
Cetăţii”, respectiv devizul general, a fost actualizat la faza PT, de către S.C. PROEXCO
S.R.L., în baza contractului menţionat, în conformitate cu cerinţele nou apărute în ghidul de finanţare şi cu prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene.

Potrivit devizului general, întocmit la faza PT, valoarea totală a investiţiei este de
26.154.727,38 lei, cu TVA, din care, construcţii montaj 24.489.579,36 lei, cu TVA.
Conform art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
aprobarea proiectelor de investiţii publice locale a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se face de către autorităţile deliberative.


Având în vedere cele menţionate, la data de 28 ianuarie, primarul Ionel Ciunt va supune aprobării Consiliului local al municipiului Zalău, documentaţia tehnico-economică, faza PT, aferentă obiectivului de investiţii: “Modernizare DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii” la valoarea totală a investiţiei de 26.154.727,38 lei, cu TVA, din care, construcţii montaj 24.489.579,36 lei, cu TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *