Bilanțul activității IPJ Sălaj pentru anul 2020, inspector șef Marius Stupar

În cursul anului 2020, în contextul pandemiei de Covid, activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj a fost orientată, cu preponderenţă, spre desfăşurarea de activităţi în scopul protejării sănătății publice, prevenirii îmbolnăvirii resursei umane proprii și adaptarea modului de lucru la noile nevoi.

Poliţiştii au verificat la domiciliu 21.718 persoane aflate în carantină/izolare, iar pentru nerespectarea restricţiilor impuse au aplicat 14.898 de sancţiuni, în valoare de 8.632.019 lei.

Pe parcursul anului 2020, personalul inspectoratului a participant, ca forță de sprijin, la 431 de intervenţii, datorită manifestărilor tipurilor de risc.

La nivelul unităţii noastre, în perioada de referinţă au existat modificări de natură structurală, constând în înfiinţarea birourilor de Siguranţă Şcolară şi Protecţia Animalelor.

La finalul anului, procentul de ocupare a funcţiilor din statul de organizare fiind de 78,4%.

În cursul anului trecut, inspectoratul a primit 84 autospecialele, dotate cu semnale acustice luminoase, dar şi alte dispozitive care asigură condiţii optime pentru îndeplinirea misiunilor. Toate au fost repartizate la structurile de ordine publică şi rutieră.

Activități desfășurate pentru deservirea comunității.

În perioada de referință, au fost emise 20.514 certificate de cazier judiciar ori copii ale acestora.

Au fost eliberate 242 autorizaţii de procurare a armelor letale și neletale la persoane fizice și juridice, 92 permise de armă și 10 acorduri prealabile de introducere a armelor în ţară.

În ceea ce priveşte situația apelurilor 112, în anul 2020, prin aplicaţie au fost primite 11.805 de apeluri de la cetăţeni. Dintre acestea 38% au fost în mediul urban și 62% în cel rural.

Prevenirea criminalităţii

Activitatea de prevenire-componentă importantă a muncii de poliţie, s-a realizat atât prin structurile operative, cât şi prin Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, activitatea vizând pregătirea antivictimală şi antiinfracţională a populaţiei, dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea, elaborarea de studii şi cercetări privind fenomene şi procese specifice Poliţiei Române.

 

În acest context, au fost organizate 17 activităţi în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului, la care au participat aproximativ 670 elevi şi cadre didactice. Inspectoratul a realizat şi o campanie de prevenire a violenţei domestice şi a victimizării femeilor, la care au luat parte 540 de femei.

 

Menţinerea ordinii şi siguranţei publice

 

Infracţionalitatea sesizată, la structurile de ordine publică, înregistrează o scădere cu 13,78%.

 

Eforturile depuse, împreună cu celelalte instituţii abilitate din judeţ, au dus la menţinerea sub control a fenomenului infracţional, neproducându-se perturbări grave ale ordinii şi liniştii publice ori care să afecteze siguranţa cetăţeanului.

 

Criminalitatea stradală

 

Analizând evoluţia infracţionalităţii stradale sesizate se constată că acest gen de fapte a cunoscut un trend descendent, faţă de anul 2019 cu 31,34%.

 

Furtul, ca segment important al fenomenului infracţional stradal sesizat, a înregistrat o scădere în anul 2020 cu 32% la majoritatea genurilor de astfel de fapte.

 

Tâlhăriile în mediul stradal au scăzut cu 21%, acestea neproducându-se cu o violenţă deosebită.

 

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii asociate violenţei în familie

 

În anul 2020, poliţiştii au emis 60 ordine de protecție provizorii, din care 26 în mediul urban și 34 în mediul rural, 45 fiind confirmate de procuror, 13 au fost infirmate de procuror, iar 31 au fost transformate în ordine de protecţie de către instanță.

 

Siguranţa traficului rutier

 

În cursul anului, pe raza judeţului s-au produs cu 30% mai puţine accidente grave, numărul persoanelor rănite grav a scăzut cu 26%, iar numărul persoanelor decedate a scăzut cu 23%.

 

În funcţie de cauzele producerii, pe primul loc se situează nerespectarea regulilor de circulație de către bicicliști, viteza neadaptată la condiţiile de drum, constituie a doua cauză, în timp ce nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni este pe locul 3.

 

De asemenea, au fost constatate 561 infracţiuni şi au fost aplicate 40188 sancţiuni contravenţionale.

 

Pentru abateri contravenţionale grave, sancţionate de lege şi cu măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce, au fost reţinute 2541 permise de conducere.

 

De asemenea, pentru conducerea autovehiculelor cu defecţiuni tehnice, inspecţie tehnică periodică expirată sau fără poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, au fost retrase, până la remedierea cauzelor, 755 certificate de înmatriculare.

 

Faptele contra patrimoniului

 

Din totalul infracțiunilor contra patrimoniului 65% sunt furturi, 22% distrugeri, 6% înşelăciuni, 2% tulburări în posesie, 1% tâlhării, iar diferenţa au constituit alte fapte.

 

De remarcat este faptul că nu au fost înregistrate tâlhării asupra factorilor poștali, transportatorilor de valori sau în unitățile bancare.

 

În domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

 

În acest sector s-au desfăşurat activităţi în cadrul acţiunilor declanşate la nivel naţional, cu un accent deosebit pe respectarea legalităţii deţinerii şi utilizării armelor, muniţiilor şi a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, care s-au concretizat în 56 de fapte penale sesizate, din care: 2 contrabandă calificată, 22 braconaj cinegetic, 32 de nerespectare a regimului armelor și muniţiilor.

 

Au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, 38 arme, 2.771 bucăți muniție, 66 capse iniţiere exploziv, 850 kg vânat, 42 trofee vânat, 2 capcane şi 1 autoturism.

 

Criminalitatea economico – financiară

 

Obiectivul principal al structurii de profil îl reprezintă asigurarea climatului de legalitate în ceea ce privește mediul de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

 

Din perspectiva rezultatelor înregistrate, reflectate în indicatorii de performanță, în cursul anului 2020, au fost sesizate 212 infracțiuni şi s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 83 suspecţi.

 

Prejudiciu reținut la emiterea RTUP a fost de 2.208.190 lei, iar cel recuperat, în dosarele penale aflate în lucru, în numerar, în cont bancar sau prin măsuri asiguratorii, a fost de 7.054.890 lei.

 

Infracţionalitatea în domeniul silviculturii

 

În acest domeniu fost înregistrate 139 dosare penale, s-a confiscat cantitatea de 719,43 metri cubi masă lemnoasă şi au fost aplicate 577 sancţiuni contravenţionale în valoare de 835.500 lei.

 

Totodată, au fost confiscate/indisponibilizate 10 atelaje hipo și 32 fierăstraie mecanice.

 

Activități de urmărire și supraveghere judiciară

 

În perioada de referință au fost primite, pentru supraveghere judiciară un număr de 55 măsuri preventive, din care 34 control judiciar și 21 arest la domiciliu.

 

În această perioadă au fost constatate, 14 încălcări ale obligaţiilor stabilite de către organele judiciare, ocazie cu care a fost informat organul care a dispus măsura.

 

Criminalistică

 

În cursul anului, polițiștii criminalişti care au atribuţii de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei au participat la efectuarea unui număr de 1113 cercetări la faţa locului şi 290 reconstituiri, percheziţii, experimente judiciare, acțiuni și razii, context în care au fost ridicate 7645 urme.

 

Activitatea Compartimentului de Relații cu Publicul

 

În anul 2019, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj au fost primite şi înregistrate 1657 petiţii și sesizări ale cetăţenilor, 1362 dintre acestea fiind soluționate pozitiv.

 

Activitatea pe linie de audiențe, a fost desfășurată săptămânal, 654 de cetățeni fiind primiţi în audienţă, iar 338 au fost consiliaţi, în majoritatea cazurilor problemele ridicate de aceștia fiind rezolvate pe loc.

 

Obiective și priorități

 

Pentru anul 2021, principalele obiective şi priorităţi sunt creşterea gradului de securitate pentru cetăţeni, prevenirea unor evenimente negative care pot afecta grav siguranţa cetăţeanului, menținerea preocupării pentru întărirea responsabilității și profesionalismul polițiștilor în activitatea desfășurată, pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului, continuarea activităţilor de prevenire a răspândirii virului SARS CoV în rândul personalului, precum şi creşterea nivelului de încredere al cetăţenilor în Poliţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *