Blocul G164 de pe strada Tudor Vladimirescu, reabilitat de Primăria Municipiului Zalău

La sediul Primăriei Municipiului Zalău, astăzi, 11 mai 2022, a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe G164 din municipiul Zalău”, prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale.

 

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 2.403.745,31 lei cu TVA, proiectul de investiții fiind finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, bugetul de stat şi bugetul local.

 

Prin acest proiect s-a urmărit scăderea consumului anual specific de energie (kwh/m2/an) cu 56,32%; Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (tone CO2) cu 54,778%; Scăderea consumului anual de energie primară (kwh/an) cu 52,38%; Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) cu 72,80%; Creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie de la 0 la 164.

 

Investiţia realizată prin proiect cuprinde lucrări de reabilitare termică a anvelopei blocului de locuinţe G164 (164 de apartamente) din Municipiul Zalău str. Tudor Vladimirescu nr.39.

 

Principalele lucrări de intervenţie executate:

– izolarea termică a faţadelor, partea opacă, cu sistem termoizolant cu o grosime de 15 cm,

– înlocuirea tâmplăriei existente la spaţii comune şi individuale cu tâmplărie termoizolantă,

– închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă inclusiv izolarea termică a parapeţilor,

– termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 20 cm,

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile commune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă,

– înlocuirea circuitelor electrice în părţile commune (scări, subsol),

– repararea elementelor de construcţie ale faţadei,

– repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemul de colectare a apelor meteorice la nivelul terasei,

– refacerea finisajelor, ȋn zona lucrǎrilor de intervenţie,

– repararea trotuarelor de protecţie, ȋn scopul eliminǎrii infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

– refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor commune din bloc (casa scării).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *