Consilierii județeni s-au întrunit în ședință ordinară, având pe masă 16 proiecte de hotărâre

Consiliul Județean Sălaj s-a întrunit în ședință ordinară miercuri, 30 martie, de la ora 9.00, în sala de ședințe “Dialoguri Europene” a instituției, având următoarea ordine de zi:

 Transmisie video ședința ordinară din data de 30.03.2022, ora 09:00

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2021

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea numărului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2022

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D Valcău – Fizeș – Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870”

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra unui imobil situat în orașul Cehu- Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești nr. 4, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Orașului Cehu Silvaniei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cehu Silvaniei

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului, pe anul 2022

 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, actualizat

 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2022

 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în vederea finanțării prin Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *