Direcția de Asistență Socială Zalău și Școala Gimnaziala ,,George Coșbuc”, acțiuni de mobilizare pentru eliminarea abandonului școlar

Activitatea Direcției de Asistență Socială Zalău cuprinde, prestațiile sociale destinate persoanelor în drept și familiilor defavorizate din punct de vedere social și pe de altă parte, serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii marginalizirii și riscului de excluziune socială, susținerii materiale în vederea depășirii situațiilor de risc social al grupurilor țintă, vulnerabile.
Totodată, prin activitatea de evaluare și analiză a situației copiilor din unitatea administrativ-teritorială personalul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău identifică situațiile de risc care impun acordarea de servicii și beneficii precum alocația de susținerea familiei (conform Legii 277 din 2010 privind alocația de susținerea familiei). Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în îngrijire copii de vârstă până la 18 ani, care are ca scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară a cursurilor unei forme de învățământ.
Unitățile școlare informează și solicită sprijin inspectorilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău în acțiunile de mobilizare a participării la cursurile școlare organizate a copiilor (atât cursuri online cât și desfășurate fizic în unitatea de învățământ) din municipiul Zalău.
Urmare a acestor acțiuni, inspectorii din cadrul DAS Zalău identifică situația minorilor aflați în situații de risc de abandon școlar, realizând consilierea și informarea atât a părinților cât și a copiilor.
În cursul lunii martie 2022, inspectorii din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău alături de cadre didactice din cadrul Școalii Gimnaziale ,,George Coșbuc” au desfășurat acțiuni de mobilizare pe raza municipiului Zalău, cartier Ortelec, pentru un nr. de 28 de copii înscriși la unitatea de învățământ menționată pentru îndrumarea lor și a familiilor acestora în vederea frecventării cu regularitate a cursurilor școlare.
În baza parteneriatelor interinstituționale încheiate cu Școala Generală ,,Porolissum” din municipiul Zalău și cu Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, la data de 07.03.2022, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Zalău alături de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat o activitate în cadrul unității de învățământ, la care au participat un nr. de aproximativ 60 de elevi și care a avut ca obiectiv prevenirea delincvenței juvenile, a violenței fizice și psihice și riscurile la care pot fi expuși în mediul on-line, precum și aspecte legate de prevenirea abandonului școlar.
De asemenea, la data de 15.03.2022, reprezentant al DAS Zalău va participa alături de reprezentant al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj- Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității la desfășurarea unor activități de prevenire a disparițiilor de minori și a agresiunilor sexuale asupra minorilor, ce vor avea loc în municipiul Zalău, cartier Ortelec, zona Deleni și zona Părului.
Menționăm faptul că reprezentant din cadrul DAS Zalău, participă săptămânal alături de cadrele didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ,, Porolissum” la acțiuni de prevenire a abandonului școlar.
Direcția de Asistență Socială Zalău se va preocupa în continuare pentru asigurarea mijloacelor necesare (atât resurse umane cât și prin servicii sociale) în vederea reducerii fenomenului de abandon școlar, încurajarea participării copiilor la cursurile școlare și preșcolare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *