Directorul Alin Oros face performanță la conducerea Transurbis SA Zalău

Transportul public în Zalău, mai modern de la an la an. Din 65 de autobuze, 20 sunt electrice. Transurbis, Raport de Activitate pentru anul 2021.

S.C. Transurbis S.A Zalău s-a înființat în baza hotărârii Consiliului Local Zalău nr. 35 din 06.04.1998.

S.C. Transurbis este o societate pe acţiuni cu capital integral de stat, unicul acționar fiind Consiliului Local al Municipiului Zalău. Obiectul principal de activitate al societății este: ”Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – cod CAEN 4931”.

Societatea are încheiat cu Primăria Municipiului Zalău, un contract de delegare a gestiunii pentru transportul public local de călători, 82882 din 15.11.2019 pe o durată de 5 ani conform prevederilor Regulament (CE).

În baza contractului de mandat încheiat între SC TRANSURBIS SA și directorii unității s-au întreprins măsuri de organizare, conducere și gestionare a activității SC TRANSURBIS SA, în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți pentru această perioadă.

Conform Planului de Management elaborat de către directorii SC TRANSURBIS SA pentru perioada 2017-2021, în cursul anului 2021 au fost efectuate demersuri pentru a fi îndeplinite obiectivele strategice stabilite la nivel de unitate, ce cuprind atât obiective economice cât și obiective sociale.

ACTIVITATEA DE TRANSPORT

În cursul anului 2021, SC TRANSURBIS SA a avut în dotare un număr de 65 autobuze din care 20 autobuze electrice.

În această perioadă au fost parcurși un număr de 1.627.617,06 km efectivi și 1.915.124,46 km echivalenți aferent (PSO) serviciului de transport public local.

Valoarea combustibilului consumat în anul 2021, (motorină, ADBlue, benzină, lubrifianți) a fost în sumă de 1.361.266,43lei. Motorina a fost achiziționată conform prevederilor legale în vigoare prin licitație publică, firma caștigătoare fiind S.C. OSCAR SRL.

Cheltuielile privind achiziția pieselor de schimb, anvelope și acumulatori au crescut din cauza creșterii cursului de schimb LEU/EUR la suma de 652.462,20 lei.

Activitatea de transport se desfășoară cu un număr de 58 programe zilnice de luni până vineri, cu un număr de 26 programe – în zilele de sâmbătă și 24 programe – în zilele de duminică. În prezent se circulă pe 45 linii din care 7 principale și 38 secundare. Aceste programe au fost efectuate cu un număr de 73 șoferi.

ACTIVITATEA DE CONTROL TRAFIC

Serviciul de control trafic a înregistrat la sfârșitul anului 2021 un număr de 401 Procese verbale de contravenție și s-au încasat 434 bilete cu suprataxă în sumă de 17.360,00 lei.

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

În decursul anului 2021 au fost depuse toate situațiile financiare precum și declarațiile în timpul prevăzut de legislația în vigoare. Situațiile economice sunt conduse conform Legii contabilității, a reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014.

În ceea ce privește sumele plătite acționarului majoritar acesta se prezintă astfel:

-23.463,29 lei – venituri realizate din închirieri pentru bunuri aparținând domeniului public conf Legii nr. 213/1998;

-292.413 lei – dividende de repartizat acționarului conform OG 64;

-99.674 lei – redevențe plătite acționarului conform contractului de gestiune.

La data de 31.12.2021 SC TRANSURBIS SA nu înregistrează restanțe la plata Obligațiilor către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, precum și către Furnizori, conform termenelor contractuale încheiate.

Principiile avute în vedere de către conducerea SC Transurbis SA în gestionarea eficientă a mijloacelor financiare, a resurselor umane și materiale în vederea eficientizării domeniului de activitate au fost:

-efectuarea transportului public local de călători în condiții de eficiență economică;

-capacitatea unității de a onora obligațiile de plată conform termenelor legale și contractuale;

-utilizarea eficientă a activelor de care dispune unitatea;

-previziunea critică a resurselor disponibile utilizate în vederea realizării veniturilor și diminuarea cheltuielilor;

-perfecționarea personalului, îmbunătățirea performanțelor și satisfacția salariaților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *