ITM Sălaj: 23 de firme sălăjene sancționate cu 82.000 lei pentru necorformități

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2022, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii noiembrie 2022, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 50 agenți economici, din care 23 au fost sancționați, aplicându-se 9 amenzi în cuantum total de 82.000 lei și 29  avertismente.

În urma controalelor, au fost identificate 3 persoane care nu  aveau întocmit contract  individual de muncă în formă scrisă,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 1. dispozițiile legale privind munca suplimentară, sărbătorile legale și munca de noapte nu sunt respectate;
 2. la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor  individuale de muncă pentru toți salariații;
 3. nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 4. plata salariului nu se face la data stabilită în contractul individual de muncă;
 5. nu se respectă termenele de transmitere a elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 6. nu se respectă obligația privind informarea ITM cu privire la prestatorii de servicii;
 7. neprezentarea descărcărilor tahograf la solicitarea inspectorilor de muncă conform dispozițiilor H.G. nr.38/2008;

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 44 de agenți economici fiind aplicate 23 sancțiuni contravenționale, din care o amendă  în cuantum de 5.000 lei  și 22 avertismente.

În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează:

 1. lucrătorii nu utilizează echipamentul  individual de protecție în condițiile lucrului la înălțime;
 2. lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și verificare tehnică;
 3. controlul medical periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 4. nu se efectuează măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare;
 5. lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă specifice pentru toate activitățile din unitate;
 6. lipsa semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă pentru toate riscurile existente;
 7. nu s-a organizat serviciul intern de prevenire și protecție;
 8. lucrătorii nu utilizează echipamentul  individual de protecție  specific locului de muncă și activităților desfășurate.

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *