Judecat pentru act sexual cu un minor în formă continuată, condamnat la închisoare cu suspendare

Magistrații Judecătoriei Zalău s-au pronunțat înainte de Crăciun într-un dosar penal având obiectul actul sexual cu un minor (art.220 NCP). Inculpatul LINGURAR AVERESCU este acuzat că a făcut sex cu o minoră de mai multe ori.

Judecătorii au dat o sentință blândă, iar la termenul de judecată din 16 decembrie l-au condamnat pe inculpatul LINGURAR AVERESCU la o pedeapsă de doar 2 ani și 6 luni de închisioare cu suspendare, pe un termen de încercare de 3 ani. Asta în condițiile în care inculpatul nu a recunoscut faptul că a făcut sex cu minora L. F. S. A.

Inculpatul a fost obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Totodată, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul are obligația prestării unei munci neremunerate în folosul comunității timp de 80 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Crișeni sau în cadru Primăriei Oraşului Zalău.

Partea vătămată, minora, nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 500 lei.

Atât onorariul avocatului minorei, cât și onorariul avocatului inculpatului, de peste 1300 lei rămân în sarcina statului.

Decizia nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei sentinţei penale pentru procuror, inculpat şi persoana vătămată.

Potrivit portalului instanței: Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. (2) şi (10) din C.proc.pen. condamnă inculpatul Lingurar Averescu, fiul …, la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de act sexual cu un minor în formă continuată, faptă prev. de art. 220 alin. 1 C.pen. şi alin. 4 lit. e) cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale). În temeiul art. 91 din C.pen., suspendă executarea pedepsei de 2 ani ?i 6 luni închisoare, sub supraveghere, pe o durată de 3 ani, termen de supraveghere stabilit conform art. 92 din C.pen., care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare. În temeiul art. 93 alin. (1) din C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Sălaj, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c)să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile, precum ?i întoarcerea; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., stabileşte în sarcina inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, obliga?ia prestării unei munci neremunerate în folosul comunită?ii timp de 80 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În temeiul art. 404 alin. (2) din C.proc.pen., obliga?ia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii va fi executată în cadrul Primăriei comunei Cri?eni sau în cadru Primăriei oraşului Zalău. În temeiul art. 404 alin. (3) din C.proc.pen., rap. la art. 96 alin. (2) ?i (4) din C.pen., atrage aten?ia inculpatului asupra consecin?elor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse, neexecutării obliga?iei de a executa munca neremunerată în folosul comunită?ii ?i ale săvâr?irii de noi infrac?iuni în cursul termenului de supraveghere, constând în revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 20 C.proc.pen. rap. la art. 397 alin. (1) C.proc.pen., constată că persoana vătămată Lăcătu?-Fărca? Sorina-Alexandra nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. (1) C.proc.pen., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 500 lei, respectiv 300 de lei pentru faza de urmărire penală ?i 200 de lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată. În baza art. 274 alin. (1) teză finală C.proc.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru persoana vătămată minoră, av. Popovici Alexandru din cadrul Baroului Sălaj, în cuantum de 470 lei, rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Sălaj. În baza art. 274 alin. (1) teză finală C.proc.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, av. Potra Cezara – Andreiana din cadrul Baroului Sălaj, în cuantum de 878 lei, rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Sălaj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei sentinţei penale pentru procuror, inculpat şi persoana vătămată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *