Managerul Narcisa Balint face performanță la conducerea Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj

SERVICIUL DE  AMBULANȚĂ  JUDEȚEAN SĂLAJ RAPORT  DE ACTIVITATE AN  2021

 1. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

În anul 2021 SAJ Sălaj a răspuns, prin Dispeceratul integrat ISU-SAJ, la un număr de 33.883 solicitări ceea ce reprezintă o medie de 92,83 solicitări/zi respectiv 3,87 solicitari/oră.

 

O analiză a solicitărilor efectuate în anul 2021 pe tipuri de afecţiuni arată astfel:

Afecțiune Nr solicitări
Obstetrică Ginecologie 1033
Boală Nediagnosticată 2467
Arsuri Termice/Electrice 53
Înec/Imersie în apă 3
Accidente de scufundare 2
Mușcături de animale/Înțepături de insecte 114
Căderi și alte accidente 1332
Intoxicații copii 11
Leziuni ale capului, feței și ale gatului 44
Hipo-Hipertemie 8
Incident major 1
Leziuni chimice 0
Accident rutier 283
Violență; Agresiuni 304
Alergii 142
Sincopă 591
Sângerarea 548
Dureri toracice 1087
Diabet zaharat 476
Temperatura 2028
AVC (apoplexie) 505
Cefalee 4131
Convulsii 306
Dureri abdominale sau de spate 4688
Psihiatrie / Suicid 470
Dispnee (dificultati de respirație) 2698
Stare de ebrietate / intoxicație 549
Copil bolnav 1530
Urechea 20
Ochiul 43
Transport asistat 4350
Transport neasistat 4004
Eveniment culturale și sportive 65
TOTAL 33.883

 

Analizând distribuția solicitărilor se constată că din totalul de 33.883 misiuni efectuate în 2021 de echipajele SAJ Salaj:

25.464 au reprezentat urgenta -75,15%;

 • 4350 transport asistat -12,84% ;
 • 4004 transport neasistat, transport persoane dializa și produse biologice-11,82%;
 • 65 evenimente culturale și sportive0,19%.

Intervenţiile/solicitările efectuate de echipajele SAJ Sălaj în cele 4 trimestre ale anului 2021 se  prezintă astfel:

Distribuția solicitărilor  la nivelul județului pe substaţii, numeric și procentual se prezinta asfel:

Substatia Nr_solicitari Procent %
Zalau 18807 55,51
Șimleu Silvaniei 4322 12,76
Jibou 5424 16,01
Crasna 3055   9,02
Cehu Silvaniei 2275   6,71
TOTAL 33883 100.00%

Se observă că proporția de aproximativ 55-56% din total intervențiilor se menține în municipiul Zalău și zonele învecinate.

În ceea ce privește capacitatea de intervenție zilnică, media anuală a fost de  14-16 echipaje de urgență/judeţ/tură (compusa din 2-3 EMU-M, 12-14 EMU-A) completate de 2-3 echipaje ET/tură/județ.

          Distribuţia misiunilor pe coduri de urgenţă arată că majoritatea cazurilor înregistrate au fost de cod galben și se prezintă astfel:

COD URGENTA ANUL 2020 ANUL 2021 %
ROSU 4794 5026 15,19  %
GALBEN 14889 15841 47,17 %
VERDE 3267 3906 10,35%
ALTUL 8612 9110 27,29  %
TOTAL 31.562 33.883 100%

Se observă o creștere a numărului de solicitări în anul 2021 cu aproximativ 7,35% față de anul 2020.

Analiza solicitărilor după modul de finalizarea a misiunilor de urgență, arată că majoritatea pacienților au avut nevoie de transport la spital și se prezintă astfel:

 • pacienți predați în UPU Zalău –  8100       – 23,91 %;
 • pacienți predați la alte spitale –  5975       – 17,63 %;
 • pacienți asistați la domiciliu – 11.410      – 33,67 %;
 • pacienți transferați între spitale –  4851       – 14,32 %
 • pacienți externați la domiciliu                        –  2807       – 8,28 %;
 • pacienți plecați cu alte mijloace                     –  133          – 0,39 %;
 • număr solicitări anulate, nealocate ambulanței- 494      – 1,46 %
 • număr solicitări false –  113          – 0,33 %.

În cursul anului 2021, prin sistemul de telemedicină, ambulanțele cu echipaje tip B2 au efectuat un număr de 452 transmisii de date la distanță din care 386 au fost recepționate și 66 nerecepționate rezultând o medie de 38 transmisii/lună.

Unul din cei mai importanți indicatori de calitate ai activității operative este timpul mediu de ajungere la caz – promptitudinea. În anul 2021 promptitudinea a fost influențată negativ de necesitatea echipării personalului cu echipament PPE în cazul deplasării la pacienți suspecti/confirmați Covid 19 și s-a obținut astfel un timp mediu de ajungere la caz de:

Timpul mediu de răspuns(urban/rural):

Zona Timp mediu plecare-ajungere (sec) Timp mediu plecare-ajungere (min)
URBAN 590 9.83
RURAL 1,490 24.84

 

Timpul mediu de intervenţie-an 2021:

Timp mediu interventie (sec) Timp mediu interventie (min)
4469 74,49

 

Din numărul total de persoane asistate în anul 2021 un procent de 11,39% au reprezentat copii asistaţi:

Nr. persoane asistate Nr. copii asistati
29879 3404

 

Echipajele SAJ Salaj au fost solicitate, în anul 2021, la un număr de 283 accidente rutiere și la un număr de 256 stopuri cardio-respiratorii(SCR).

Situața SCR la care au fost solicitate echipajele SAJ Sălaj în anul 2021 se prezintă astfel:

cod_diag Nr stopuri
SCR resuscitat 28
SCR nereușit 228
TOTAL 256

 

TOTAL SCR = 256
Din care RESUSCITATE în prespital 28 10,94%

 

Echipajele SAJ Sălaj au fost intervenit la un număr de 122 pacienți care au fost găsiți decedați, pacienți la care nu s-au efectuat manevre RCP.

Cazurile efectuate de medici/tip de ambulanță se prezintă astfel:

                                          Sol.medici C2-B1/B2
TIP AMBULANȚĂ TIP ECHIPAJ NUMĂR SOLICITĂRI
B1/B2 EMU-M 492
C2 EMU-M 1578
TOTAL 2070

 

Gradul de utilizare al tabletelor în anul 2021 – 90,81 %

Echipajele de transport sanitar neasistat (ET tip A) au efectuat un număr de 4004 solicitări.

În anul 2021 SAJ Sălaj echipajele SAJ Salaj au efectuat un numar de 9878 misiuni pentru gestionarea efectelor pandemiei COVID-19  după cum urmează :

MISIUNI (numeric)
Transport către unități spitalicești

(Nr. pacienți)

Transport către spatiile de carantină

(Nr. pacienți)

Transport către spatiile de izolare

(Nr. pacienți)

Transport între

Spitale

(nr. pacienți)

Decontaminare

biologică

 

Pacienți

izolati sau  în carantină

 

 

1921 1161 1260 9279 4689

 

În anul 2021 în baza protocolului incheiat cu DSP Sălaj, echipajele SAJ Sălaj au recoltat un număr de – 642 probe RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV 2.

Echipajele SAJ Sălaj au efectuat un numar 7666  teste rapide antigen care pe trimestre se prezinta astfel:

 1453 -Trim.I;

1361 -Trim.II;

1140 -Trim.III;

3712 -Trim. IV

Autospecialele SAJ-Sălaj au parcurs, în anul 2021, un număr de 1.339.846 kilometri.

Pe tipuri de ambulanțe kilometrii au fost parcurși astfel:

– ambulanțe tip C: 86.073 km      – 6,42%;

– ambulanțe tip B: 984.011 km    – 73,44 %;

– ambulanțe tip A: 252.883 km    – 18,88 %;

– ambulanțe tip ACD: 16.879 km – 1,26 %.

 1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

          Activitatea financiară a SAJ Sălaj se desfășoara pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat de Ministerul Sănătății, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Cheltuielile unității sunt finanțate integral de către MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, prin deschidere de credite utilizate pentru cheltuielile proprii ale SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SĂLAJ, cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.        

   EXECUȚIA BUGETARĂ – ANUL 2021

Cod Denumire indicator Buget 2021 Plăți efectuate 2021 %
01 TOTAL CHELTUIELI 28.225.000 28.131.440 99,67
10 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.654.000 23.561.093 99.60
20 BUNURI și SERVICII 4.173.000 4.172.995 99,99
59 FOND HANDICAP 98.000 98.000 100
71 ACTIVE NEFINANCIARE 300.000 299.352 99,78

                                                                              

SAJ Sălaj a primit finanțare de la Bugetul de Stat prin programul de investiții Titlul 71 Active nefinanciare suma de 300 mii lei, Au fost achiziționate conform Listei de investiții aprobată de Ministerul Sănătății următoarele echipamente/ aparatura medicală: Defibrilator ambulanță tip C  -131 mii lei; Defibrilator ambulanță tip B   -117 mii lei; Targă pentru ambulanță urgentă -27 mii lei;Stație de calibrare a bateriilor pentru defibrilator ZOLL -7 mii lei;Mașină de spălat rufe de mare capacitate – Stația Centrală Zalău -5 mii lei;Aparat aer condiționat – 2 buc. – Substația Jibou – 6 mii lei; Multifuncțională laser – Stația centală Zalău – 7 mii lei.

În cursul anului 2021 s-au încasat și virat la bugetul de stat venituri proprii provenite din servicii medicale de transport medical și competiții sportive în sumă de 190.339 lei.

Execuția bugetară a urmat întocmai bugetul aprobat realizându-se în proporție de 99,67%, fiind corelate foarte bine obiectivele/necesitățile SAJ Sălaj cu fondurile alocate pe aceste destinații.

 1. 3. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND RESURSELE UMANE

Structura personalului Serviciului de Ambulanță Sălaj la data de 31.12.2021:

 

Stație/Substație Medici Asistenți Ambulanțieri / Șoferi autosanitară Operatori registratori de urgență / statistică TESA (inclusiv comitet director) Muncitori/ ingrijitor curatenie TOTAL  stație / substaâție
Stația centrală Zalău 5 38 38 3 13 2 92
Substația Șimleu Silvaniei 10 7 20
Substația Jibou 1 12 11 25
Substația Cehu Silvaniei 7 7 16
Substația Crasna 8 7 14
TOTAL GENERAL 6 76 70 3 13 2 170

 

Pregătire profesională:

Formarea continuă a personalului de specialitate este o preocupare permanentă a conducerii SAJ Sălaj. În anul 2021, datorită pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, pregătirea profesională nu a putut fi realizată conform planului de pregătire profesională elaborat, astfel din ceea ce şi-a propus, SAJ Sălaj a realizat în anul 2021 creşterea calităţii serviciilor de urgenţă prin formarea continuă a întregului personal de specialitate desfășurând prin formatori externi si interni (medici și asistenți medicali) următoarele cursuri de pregatire :

-Traumă;

-Curs EKG;

-RCP – modul pediatric;

-Tehnici de mobilizare și imobilizare a pacientului;

-Asistență medicală prespitalicească;

-Trauma – cazuri clinice.

Echipajele SAJ-SJ au luat parte la un  exercițiu tactic derulat de către ISU-SJ, în care a fost simulat un caz complex de situații de urgență(Plan Roșu).

Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj, atât prin bugetul aprobat pentru anul 2021, cât și prin sponsorizări și donații, a reușit în contextul pandemiei de SARS COV 2 să asigure personalului operativ din Linia I, echipamente conforme și suficiente, astfel încât personalul sa nu fie expus riscului de contaminare.

 ASPECTE SPECIFICE în PLAN ADMINISTRATIV

Activitatea de exploatare și întreținere parc autosanitarean 2021

Dotarea serviciului de ambulanță cu mijloace specifice de intervenție constă  în 3 autosanitare tip C2, 25 autosanitare tip B1/2, 6 autosanitare tip A1/A2, 4 autosanitare tip ACD și 1 autosanitară neclasificată, repartizarea acestora pe stația centrală și substații fiind următoarea:

Stația centrală/

substația

TOTAL

 

Tip

C

 

Tip B1/2

 

Tip A1/A2 Tip ACD
 

Stația centrală Zalău

26 3 13 6 4
Substația Șimleul Silvaniei 3 3
Substația Jibou 4 4
Substația Cehu Silvaniei 3 3
Substația Crasna 3 3
TOTAL 39 3 25 6 4

 

1.Numărul total de kilometri parcurși de autospecialele SAJ-SJ în 2021 a fost de 1.339.846  km care pe tipuri de ambulanță au fost parcurși astfel:

– ambulanțe tip C:    86.073 km    – 6,42 %;

– ambulanțe tip B:  984.011 km   – 73,45 %;

– ambulanțe tip A:  252.883 km  – 18,87 %;

– ambulanțe tip ACD:16.879 km –  1,26 %.

2.Media km parcurși lunar de ambulanțe a fost de 2863 km/ambulanță/lună;

3.Parcul de autosanitare a necesitat 105 intrări în service, reprezentând în medie cca. 8,75 /lună;

4.Media numărului de zile de staționare în service a ambulanțelor a fost de 2 zile/lună;

5.În anul 2021 au fost înregistrate un nr.de 15 avarieri ale autosanitarelor care au fost reparate pe polițe CASCO;

6.Ambulanțe fără activitate au fost, în medie, 2/lună;

Numărul  zilelor de imobilizare a ambulanțelor în service : 

TIP AMBULANȚĂ ANUL 2021
TIP –C 27
TIP-B 913
TIP-A 27
TOTAL 967

Activitatea serviciului de miscare și exploatare a parcului auto în anul 2021 a avut ca obiectiv în special asigurarea funcționării neîntrerupte a autosanitarelor din dotare astfel in anul 2021 ambulantele au fost imobilizate in service astfel:

          Numărul  zilelor de imobilizare a ambulanțelor în service : 

TIP AMBULANȚĂ ANUL 2021
TIP –C 27
TIP-B 913
TIP-A 27
TOTAL 967

Menționăm faptul că 2 autosanitare tip B1/2 au durata de exploatare de 12 respectiv 13 ani și un număr efectiv de km de peste 530.000 respectiv peste 650.000,  prezintă uzuri excesive la blocul motor și structura de rezistență, motiv pentru care la sfârșitul anului 2021 au fost propuse la casare.(aceste ambulante au influentat semnificativ numarul zilelor de imobilizare in service).

Analiza numărului de kilometri parcurși, a consumului de carburant și a cheltuielilor pe anul 2021 se prezintă astfel:

 

Anul Nr.Ambulanțe operative la 31.12.2021 Nr.total Km parcurși de ambulanțe Consum carburant

(litri)

Media consum/

100 Km

(litri)

Buget

2021(lei)

Cheltuieli

ptr. 1Km

(lei/Km)

2021 37 1.339.846 155.429,11 11,53 830.000 0,62

 

Activitate de întreținere și reparații a parcului auto s-a realizat prin servicii externalizate în baza Acordului cadru nr. 1856/09.03.2020 încheiat pentru o perioadă de 22 luni, în valoare de 1670496,50 lei fără TVA, cu firma SPEED SERVICE SRL. în cursul anului 2021 au fost încheiate un număr de 4 contracte subsecvente iar valoarea reparațiilor auto a fost în suma de 860.952 lei.

Cheltuielile cu reparațiile pentru aparatura medicală și echipamente medicale în anul 2021 au fost în valore de 135919.98 lei. în luna decembrie 2021 s-a efectuat  revizia anuală pentru aparatura medicală în valoare de 22789 lei.

 În ceea ce privește sistemul de control intern managerial în anul 2021 conducerea SAJ Salaj a luat toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a recomandărilor făcute prin raportul de audit efectuat de Ministerul Sănătății la sfârșitul anului 2020 și Raportul Curții de Conturi – Camera de Conturi Sălaj efectuat în anul 2021.

În perioada 17.01-21.01.2022 prin Raportul de follow-up nr.732/21.01.2022 al Curții de Conturi, auditorii Camerei de Conturi Sălaj au confirmat faptul că, măsurile dispuse în ceea ce privește controlul intern managerial au fost realizate în totalitate având ca impact efectiv ,,Îmbunătățirea activității entității verificate, din punct de vedere al controlului intern managerial’’.

În luna noiembrie 2021, la sediul SAJ Sălaj, s-a desfășurat auditul de recertificare ISO 9001:2015 care a avut drept scop evaluarea implementării şi funcţionării sistemelor de management existente în cadrul organizației SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ SĂLAJ în urma caruia s-a eliberat în data de 11.11.2021 Ceriticatul de înregistrare 43226/A/0001/UK/R0 pentru recunoașterea Sistemului de Management al Calității în coformitate cu cerințele ISO 9001:2015.

Activitate de evaluare si control intern s-a derulat cu regularitate, conform procedurilor, fiind monitorizate permanent echipajele operative din teren, activitatea de testare și gestionare probe biologice, precum și activitățile de transport fiind efectuate, pe parcursul anului 2021, un numar de 115 misiuni dupa cum urmeaza:Manager General – 34 misiuni; Director medical – 31 misiuni; Asistent Şef – 50 misiuni.

Pe tot parcursul anului 2021, având în vedere situația de criză generată de pandemia cu noul coronavirus SARS-CoV-2, conducerea SAJ Sălaj s-a adaptat continuu la schimbările frecvente din cadrul legislativ în funcție de evoluția pandemiei pe teritoriul judetului Sălaj, prin dispunerea unor măsuri adecvate noilor situații.

CONCLUZII:

Raportat la cele prezentate, în anul 2021, obiectivul fundamental la care au fost capacitate resursele umane, financiare și materiale avute la dispoziție, a fost asigurarea, în regim permanent, pe intreg teritoriul judetului, a activității operative de intervenție și coordonare la standarde de calitate impuse de normele in vigoare, cu promptitudine maximă, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate precum și protejarea personalului de infectarea cu virusul SARS-CoV2.

Manager general interimar, Ec.Narcisa Balint

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *