Prima de carieră didactică de 1500 de lei net, adoptată în Senat

În luna octombrie cadrelor didactice de predare și auxiliare li se acordă prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei, iar personalul nedidactic primește prima de carieră profesională în valoare de 500 de lei.

Senatul a adoptat în ședința de plen de luni, 12 septembrie, cu unanimitate de voturi acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat ne informează senatorul UDMR,Kovács Irina, vicepreședintele Comisiei pentru învățământ din Camera Superioară a Parlamentului.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1500 de lei net și reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic în vederea creșterii calității și echității sistemului educațional. Pentru personalul nedidactic, suma este de 500 de lei.

Acest ajutor va fi acordat anual, într-o singură tranșă, până în anul 2027

Vor beneficia de prima de carieră didactică:

– Cadrele didactice de predare și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat;

– Cadrele didactice din învățământul superior care dețin gradele de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar;

– Personalul didactic auxiliar din învățământul superior

Prima de carieră didactică se deconteaza din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

a) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

b) cheltuieli pentru echipamente IT;

c) cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

d) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de cariera didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice.

Prima de carieră profesională acordată personalului nedidactic se poate cheltui pentru acoperirea costului cursurilor de pregătire profesională precum și pentru alte categorii de cheltuieli realizate în sprijinul activității educaționale, în limita unui plafon anual de 500 lei/an școlar/universitar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *