Primăria Zalău a făcut investiții în 2021 de peste 320 de milioane lei

Primăria Municipiului Zalău, condusă de primarul Ionel Ciunt, a realizat zeci de contracte de investiții în 2021, în valoare de 322.748,59 mii lei.

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția Tehnică, Serviciul de Managementul Proiectelor, pe parcursul anului 2021 a depus 6 cereri de finanțare în cadrul a două programe de finanțare naționale, în valoare de 101.208,54 lei.

Aceste proiecte sunt: ”Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din municipiul Zalău”, Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; valoare totală: 52.480,11 mii lei,

„Modernizare coridor de mobilitate vest din municipiul Zalău”, Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; valoare totală: 25.180,29 mii lei,

„Lucrări tehnico – edilitare pentru blocuri ANL, cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău (rețea distribuție apă, rețea canalizare menajeră, stație pompare pentru canalizare menajeră, canalizare pluvială)”, Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; valoare totală: 5.483,67 mii lei,

”Modernizare str. Morii din municipiul Zalău”, Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; valoare totală: 5.772,76 mii lei,

”Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău – etapa III”, Administrația Fondului pentru Mediu; valoare totală: 6.028,64 mii lei,

”Creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai internat și sala de sport”, Administrația Fondului pentru Mediu; valoare totală: 6.231,07 mii lei.

De asemenea, în anul 2021, s-au derulat procese de evaluare a unui număr de 2 cereri de finanțare, din care: Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II; proiectul a fost admis la finanțare după finalizarea evaluării de către OI POR, contract de finanțare semnat în 25 februarie 2021și E-școala Zalău; nu a fost semnat contract de finanțare deocamdată, proiectul a depășit etapele de evaluare.

În ceea ce privește implementarea proiectelor/programelor, 22 de contracte de finanțare au fost semnate în anii anteriori și se află în derurale, 19 în cadrul POR, 2 în cadrul POCA și 1 în cadrul PNDL.

Acestea sunt:

Reabilitare traseu de drum judetean DJ 191C Nusfalalu-Crasna-Zalau-Creaca pe teritoriul administrativ al mun. Zalau, str. 22 decembrie 1989 – Tronson I: valoare totală 10.515,71 mii lei, din care fonduri atrase 6.777,29 mii lei. Proiect finalizat.

Creșterea eficienței energetice a Liceului reformat Wesselenyi din Municipiul Zalău: valoare totală 4.346,32 mii lei, din care fonduri atrase 2.444,50 mii lei. Proiect finalizat.

Creșterea eficienței energetice a Liceului de artă ”Ioan Sima” din mun. Zalău: valoare totală 7.050,92 mii lei, din care fonduri atrase 4.107,28 mii lei. Proiect finalizat.

SPECIAL ZALAU – Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău: valoare totală 2.841,02 mii lei, din care fonduri atrase 2.740,35 mii lei. Proiect finalizat.

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe S18, 18, P15, M6 și D22 din Municipiul Zalău: valoare totală 2.564,79 mii lei, din care fonduri atrase 1.161,06 mii lei. Proiect finalizat.

Grădiniță cu program prelungit și creșă, cart. Meseș, str. Al. Lăpușneanu din municipiul Zalău – etapa I Creșă: valoare totală 5.119,13 mii lei, din care fonduri atrase 1.927,52 mii lei. Proiect finalizat.

Creșterea eficienței energetice a Liceului cu program sportiv ”Avram Iancu” din municipiul Zalău: valoare totală 13.056,55 mii lei, din care fonduri atrase 6.935,93 mii lei.

Creșterea eficienței energetice a Liceului ortodox ”Sf. Nicolae” din mun. Zalău: valoare totală 4.037,91 mii lei, din care fonduri atrase 2.056,68 mii lei

Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau. Etapa I: valoare totală 23.099,16 mii lei, din care fonduri atrase 22.437,96 mii lei

Amenajare Centrul de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinatiei punctului termic PT17: valoare totală 3.347,80 mii lei, din care fonduri atrase 3.280,84 mii lei

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 si V1 din Municipiul Zalău: valoare totală 2.831,43 mii lei, din care fonduri atrase 1.136,78 mii lei

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 si 1B din Municipiul Zalău: valoare totală 2.197,43 mii lei, din care fonduri atrase 1.014,58 mii lei

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 si D111 din Municipiul Zalău: valoare totală 1.823,50 mii lei, din care fonduri atrase 877,84 mii lei

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ ”Liceul tehnologic Mihai Viteazul” din mun. Zalău – etapa I Internat: valoare totală 5.858,32 mii lei, din care fonduri atrase 5.711,43 mii lei

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe I58 si SB34 din Municipiul Zalău: valoare totală 2.037,39 mii lei, din care fonduri atrase 913,42 mii lei

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Scala, A16 si SB15 din Municipiul Zalău: valoare totală 4.217,52 mii lei, din care fonduri atrase 2.235,21 mii lei

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 si Bl. 80 din Municipiul Zalău: valoare totală 3.344,42 mii lei, din care fonduri atrase 1.813,70 mii lei

Modernizare coridoare de mobilitate urbana durabila Zalau 2023: valoare totală 59.711,89 mii lei, din care fonduri atrase 54.690,94 mii lei

Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023: valoare totală 103.194,56 mii lei, din care fonduri atrase 92.622,09 mii lei

Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău – etapa I: valoare totală 15.602,92 mii lei, din care fonduri atrase 13.153,08 mii lei

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău: valoare totală 4.521,22 mii lei, din care fonduri atrase 4.014,76 mii lei.

Planificare strategică și management educațional modern în municipiul Zalău: valoare totală 893,12 mii lei, din care fonduri atrase 875,26 mii lei.

Tot în anul 2021 a fost semnat un contract de de finanțare, în cadrul POR și care se află în derulare, Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II; valoare totală 40.535,56 mii lei, din care fonduri atrase 14.323,08 mii lei.

De asemenea, în anul 2021 a fost finalizat procesul de elaborare a Strategiei integrate de dezvoltare urbană Zalău pentru perioada 2024 – 2030.

În concluzie, pe parcurusl anului 2021, au fost 22 de de contracte de finanțare în derulare, cu o valoare totală de 322.748,59 mii lei, din care fonduri atrase 247.251,58 mii lei, astfel: un contract de finanțare semnat în anul 2021 și 22 contracte de finanțare în continuarea anului 2020.

Din cele 23 de contracte de finanțare derulate în anul 2021, au fost finalizate 6 contracte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *