Primăria Zalău cumpără cu 10 milioane de euro 20 de autobuze electrice prin PNRR

M

UAT Municipiul Zalău şi-a propus prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă să achiziţioneze 31 autobuze electrice de diferite dimensiuni, astfel încât în termen de 8 ani întreaga flotă de autobuze ce deserveşte transportul public urban să fie formată din mijloace de transport nepoluante.

Prin oportunitatea oferită de Planul Național de Redresare și Reziliență, UAT Municipiul Zalău intenţionează să achiziţioneze 20 autobuze de 10 m, rezultând un cost eligibil de maxim 9.720.000 euro fără TVA, respectiv 47.848.644,00 lei fără TVA. Contravaloarea TVA ului se va asigura din bugetul de stat. Orice alte cheltuieli ce sunt necesare a fi realizate şi care nu sunt eligibile prin natura lor sau care depăşesc valoarea maximă eligibilă trebuie acoperite din bugetul local.

Conform prevederile Ordinului MDLPA nr. 999/ 2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/ 2022/ C10, componenta 10 – Fondul Local, cererea de finanţare poate fi depusă fie în parteneriat cu o comună învecinată, fie, dacă există o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară de Transport, beneficiarul poate depune singur cererea, dar cu asigurarea ulterioară a documentelor ce dovedesc asigurarea transportului la nivel metropolitan. Din evaluarea complexităţii cererii de finanţare în parteneriat, a urgenţei depunerii cererii de finanţare având în vedere că pe parcursul primei zile de depunere, în data de 16 mai 2022, au fost transmise cereri de finanţare ce acoperă 50% din bugetul total alocat achiziţiei de mijloace de transport nepoluante, propunem ca depunerea cererii de finanţare să se realizeze de către UAT Mun. Zalău ca parte a ADI de Utilităţi Publice pentru Serviciul Public de Transport Local de Persoane Asociaţia Metropolitană de Transport Public Zalău.

O altă condiţie aferentă Componentei 10 a PNRR este obligaţia de a instala pe teritoriul UATurilor a unui număr de staţii de încărcare electrică pentru vehicule electrice, numărul acestora fiind de asemenea stabilit prin ghid, respectiv 45 pentru UAT Mun. Zalău. Costurile pentru cele 45 de staţii de încărcare aferente UAT Municipiul Zalău este de 1.125.000 euro fără TVA, respectiv 5.538.037,50 lei fără TVA. Pentru acestea, UAT Municipiul Zalău va avea obligaţia asigurării de spaţii/ teren.

Investiţia prin proiectul „Achiziţia de autobuze electrice pentru serviciul public transport local în zona periurbană a Municipiului Zalău” are în vedere achiziţia a 20 de autobuze electrice de l0 m (şi staţiile de încărcare aferente, rapide și lente) care să permită optimizarea şi extinderea sistemului de transport public local pentru a deservi transportul public in Municipiul Zalau si localităţile periurbane.

Prin acest proiect de investiții se vor îmbunătăți condiţiile de mobilitate urbană, se vor reduce emisiile de gaze cu efect de sera generate de transporturi și se va spori siguranţa rutieră în zonele urbane prin soluţii digitale și ecologice de transport, prin înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – achizitia de autobuze nepoluante, cu emisii zero de gaze de eşapament.

Astfel se va putea asigura extinderea unor linii urbane spre (de exemplu) Porolissum (sau alte localităţi periurbane) şi înlocuirea microbuzelor cu autobuze de l0m (se deserveşte un bazin de populaţie mai amplu).

Costul total al investiţiei este 9.720.000 Euro pentru achiziţia celor

20 de autobuze electrice şi staţiile de încărcare aferente (încărcare lentă în autobaze şi încărcare rapidă în terminale şi staţii importante).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *