13 localități din Sălaj vor avea rețele de apă potabilă, cu fonduri europene

La data de 1 septembrie la sediul Primăriei Șimleu Silvaniei s-a semnat contractul de lucrări “CL 24 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Șimleu Silvaniei – Marca“ în cadrul programului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș SA prin POIM 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune.

Contractul are o valoare de 31.059.266,80 Lei, exclusiv TVA cu o durată de execuție de 15 luni, acesta fiind cel de-al 22–lea contract adjudecat de Compania de Apă Someș SA din cele 34 care compun Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM Cluj-Sălaj.

Prin acest contract, 13 localități rurale din 6 comune din județul Sălaj vor beneficia de lucrări de înființare de rețele de apă potabilă, ca parte a politicii Companiei de a sigura acoperire cu servicii la cât mai multe comunități din aria deservită. În total, în cele 13 localități – Nușfalău și Bilghez (comuna Nușfalău), Boghiș (comuna Boghiș), Coșniciu de Jos, Coșniciu de Sus și Zăuan (comuna Ip), Valcău de Jos (comuna Valcău de Jos), Halmășd, Aleuș, Cerișa și Drighiu (comuna Halmășd), Marca și Porț (comuna Marca), se vor construi 13,44 km de noi rețele de distribuție a apei potabile cu 628 de branșamente noi la utilizatori, se vor reabilita două rezervoare și se vor înființa trei stații de clorinare cu rezervoare și șapte noi stații de pompare a apei.

Adițional, în cadrul aceluiași contract se va realiza o aducțiune secundară Crasna – Marca – Valcău de Jos și o aducțiune racord în lungime totală de 63,8 km care vor asigura alimentarea cu apă a localităților din cele 6 comune incluse în contract.

 

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020, va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

 

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

3 thoughts on “13 localități din Sălaj vor avea rețele de apă potabilă, cu fonduri europene

  1. In com Benesat apa de la rețea are peste 80 grade germane,aici cam remediați problema? Văd că DSP Sălaj va lăsa să ne otrăviți.

  2. Nu uitati ca la NAPRADEA este construita o conducta de aductiune cu apa potabila prin satele , TRANIS,SOMES GURUSLAU,HUSIA si nefolosita din lipsa apei,ce ar fi daca din aceste fonduri s-ar folosii pentru PROSPECTARI in gasire sursei de apa pentru punerea ei in functiune,sau ati facut uitata aiasta problema,e op investitie moarta,ar trebui macar REANALIZATA,stimabili EDILI,eu numai intreb nu dau cu parul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *