Comuna Bobota face un anunț de participare pentru finanțări nerambursabile pentru domeniile: Culte religioase și Sport

Comuna Bobota invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 si HCL nr. 68/27.12.2016 să … Read More