470.000 de lei pentru finanțarea activităților sportive, recreative și de tineret

8 aprilie este ultima zi în care asociațiile, fundațiile și cultele religioase din județ pot depune proiecte în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă, de la Consiliul Județean Sălaj, pentru organizarea de evenimente în domeniile sportiv, de tineret și recreativ.

Pentru acest an, Consiliul Județean Sălaj a alocat un buget de 470.000 de lei, finanțarea maximă destinată unui proiect fiind de 10.000 de lei pentru activități sportive, respectiv 7.000 de lei pentru cele de tineret și recreative, fără a depăși 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

„Venim, din nou, în sprijinul asociațiilor, fundațiilor și cultelor religioase care se implică activ și constructiv în viața comunităților sălăjene și inițiază proiecte ce aduc plusvaloare. La ediția precedentă a programului, am înregistrat un număr record de proiecte depuse, 56 beneficiind de finanțare. Ne dorim ca și în acest an să susținem inițiative creative, de care să se bucure cât mai mulți tineri din județ și care să le ofere alternative sănătoase de petrecere a timpului liber, să le stimuleze interesul pentru practicarea unui sport, să le dezvolte și consolideze competențe”, a precizat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.

Printre activitățile sportive ce pot primi finanțare se numără evenimentele sportive publice de interes local, acțiunile sportive și recreative de masă, tabere și cantonamente de pregătire sportivă, precum și activități sportive pentru persoanele cu nevoi speciale, practicate atât în scopul dezvoltării personalității și integrării în societate, cât și pregătirii participării la competiții organizate în județul Sălaj.

Se acordă ajutor financiar nerambursabil și pentru o categorie vastă de evenimente pentru tineret și recreative, precum stagii, cursuri și programe de formare pentru tineri, conferințe și seminarii referitoare la orientarea școlară și profesională, cu implicarea actorilor economici de pe piața locală județeană, în dezvoltarea carierei; concursuri ori competiții școlare pentru elevi și preșcolari; activități de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și a Bacalaureatului; ateliere de lucru referitoare la dezvoltarea abilităților motrice și păstrarea meșteșugurilor tradiționale, specifice județului Sălaj derulate în parteneriat cu organizațiile și instituțiile de cultură, istorice, etnografice din județul Sălaj; sprijinirea activităților ”Școală după școală”, care oferă activități recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială.

Criteriile de eligibilitate, regulile privind modul de solicitare a finanțării nerambursabile, obligațiile beneficiarului și alte detalii sunt disponibile în Ghidul Solicitantului, publicat pe site-ul CJ Sălaj, la secțiunea Strategii/Programe/Proiecte, rubrica Programe finanțate din bugetul Județului Sălaj sau prin accesarea linkului https://bit.ly/3MNJ24v.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 8 aprilie 2022, ora 13.30, evaluarea și selecția lor urmând să fie realizată între 11 și 21 aprilie 2022, de către o comisie stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Sălaj. Rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro, și afișate la sediul instituției din Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *