ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ din ZALĂU, mai modernă și mai aproape de contribuabili

Municipiul Zalău finalizează proiectul SPECIAL ZALĂU – Servicii publice electronice de calitate și intregrate pentru administrația locală din municipiul Zalău, cod SIPOCA 521/MYSMIS 126302. Finanțarea a fost obținută prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 – Introducere de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientare către beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020.

Prin acest proiect, capacitatea Primăriei Municipiului Zalău de a asigura servicii publice integrate de calitate, transparente și accesibile a crescut, în paralel cu reducerea birocrației și sporirea eficienței managementului instituțional. Astfel, s-au realizat și pus în aplicare următoarele servicii electronice online: obţinere certificat de urbanism; prelungire certificat de urbanism; înştiinţarea începerii lucrărilor de construire/desfiinţare; înştiinţarea terminării lucrărilor de construire/desfiinţare; obţinere certificat de nomenclatură stradală şi adresă; eliberare online certificat de atestare fiscală; depunerea online a declaratiilor de impunere a impozitelor și taxelor locale; seviciu online de comunicare a actelor administrative fiscale emise în scopul stabilirii activității de impunere, constatare și executare silită a impozitelor și taxelor locale; vizualizare online dosar fiscal; depunere online cerere de scutire impozit; sesizări online harta incidentelor (MyZalau).

 

Platforma online de comunicare cu contribuabilii este: https://eprimaria.zalausj.ro/public/cetatean-login/index. Totodată, s-a modernizat site-ul www.zalausj.ro, oferind facilități pentru dispozitive tip tabletă și telefon mobil, dar și elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Sistemele realizate au fost auditate tehnic. Au fost dotate cu echipamente ITC structurile din instituție care livrează serviciile electronice menționate. S-au digitalizat, creându-se o arhivă electronică, peste 40.000 de dosare din arhiva clasică din domeniile: impozitelor și taxelor locale, urbanism și patrimoniu.

Tot prin intermediul finanțării obținute a fost elaborată printr-un demers participativ STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI ZALĂU, pentru perioada 2024-2030, aprobată de Consiliul Local Zalău, document accesibil la adresa: https://zalausj.ro/ro/programe/sidu_zalau_2024_2030.pdf

Valoarea finală a proiectului este: 2.836.116,26 lei cu TVA, din care eligibil 2.791.372.26 lei cu TVA și neeligibil 44.744,00 lei cu TVA. Contribuția Uniunii Europene (Fondul Social European) la proiect este 2.372.666,42 lei cu TVA, contribuția din bugetul național este 362.878,40 lei cu TVA, iar contribuția Municipiului Zalău este 100.571,44 lei cu TVA (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Proiectul a început în data de 13.12.2018 și se finalizează în data de 13.10.2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *