Adunare generală extraordinară a CECCAR Sălaj

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR SĂLAJ

I. În ziua de 04 aprilie 2023, ora 10 00, va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Sălaj a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei din Zalău, strada Maxim Gorki, nr.31/A, cu următoarea ordine de zi:

1. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliului filialei;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art.34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi acontabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 10:30 , în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.