Ajutorul de înmormântare a crescut în 2023

Ajutorul pentru înmormântare a crescut în acest an cu aproximativ 700 de lei. Sprijinul din partea statului poate fi solicitat de persoana care suportă cheltuielile generate de deces, în cazul în care defunctul este un asigurat sau un pensionar. În cât timp se acordă ajutorul și ce documente sunt necesare pentru a putea intra în posesia banilor.

Ajutorul de înmormântare acordat de stat în cazul decesului unui asigurat sau a unui pensionar a crescut în 2023 cu aproape 700 de lei, ajungând la 6.789 de lei. Persoana care suportă cheltuielile generate de deces poate solicita acest ajutor și este acordat unui singur beneficiar.

În funcție de caz, ajutorul pentru înmormântare poate fi solicitat de soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul. Dacă situația este una specială, sprijinul poate fi oferit oricărei alte persoane, care poate dovedi, prin facturi sau bonuri fiscale, că se ocupă de cheltuieli.

Legea pensiilor prevede că ajutorul pentru înmormântare poate fi acordat și în cazul în care moare un membru de familie al unui asigurat sau pensionar, care nu figurează în evidența autorităților ca asigurat sau pensionar. În astfel de situații, statul oferă doar jumătate din sumă. Membrii familiei sunt considerați:

  1. soțul;
  2. copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
  3. părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Ajutorul de înmormântare se acordă în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia, sau instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

Ce acte sunt necesare atunci când soliciți ajutorul de înmormântare

Valoarea ajutorul de înmormântare se stabilește prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, anual. Potrivit legii, acest sprijin nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În 2023, prin Legea 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat, s-a stabilit ca ajutorul pentru înmormântare să fie de 6.789 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului, și de 3.395 de lei, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Ajutorul de înmormântare se acordă la cerere, în baza certificatului de deces. Pentru a primi sprijinul de la stat, sunt necesare următoarele documente:

  1. actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
  2. actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  3. dovezi că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  4. actul medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  5. adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
  6. adeverința eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

În cazul decesului unui membru de familie care nu este asigurat, dovada se va face printr-o declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *