Anunț de mediu – UAT Jibou

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL JIBOU, titular al proiectului, ”Reabilitare si modernizare piata agroalimentara din orasul Jibou, judetul Sălaj,”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Reabilitare si modernizare piata agroalimentara din orasul Jibou, judetul Sălaj,”, propus a fi amplasat în loc. Jibou, Str.1 Mai nr.22, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *