Anunț important – Primăria Comunei Crasna

‼️Mindazok a személyek, akiknek a KETVIZKOZT, CSORDA DULLO, GULYAKÚT , MALOMSZABDJA, és a KELENCÉN van

földterületük bejegyezve a Mezőgazdasági Nyilvántartásba, jelentkezzenek a személyigazolvánnyal és a birtoklevéllel

(Titlu de proprietate) a MEZŐGAZDASÁGI IRODÁBAN Február 19. és február 22. között.

Azok a személyek akiknek telekkönyvezve van a tulajdonuk, nem kell jöjjenek.

‼️Cetățenii care dețin parcele în tarlaua KETVIZKOZT, CSORDA DULLO, GULYAKÚT , MALOMSZABDJA, și KELENCE, sunt rugați să se prezinte în biroul REGISTRUL AGRICOL în perioada 19 februarie– 22 februarie. De asemenea sunt rugați să aibă la ei actul de identitate și Titlul de proprietate . Cei care au terenurile întăbulate pe numele lor, nu trebuie să se prezinte.

Vă rugăm să respectați termenul stabilit!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *