Blocurile de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău, mai eficiente energetic

Beneficiarul Municipiul Zalău finalizează proiectul de eficiență energetică în cadrul operațiunii privind clădirile rezidențiale, cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău”, SMIS 120427. Proiectul s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocului de locuințe cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr total de 55 apartamente, la cele două blocuri.

Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică, după cum au fost incluse în auditul energetic, se referă la: izolarea termică a părții opace cu o grosime a termosistemului de 15 cm, inclusiv a parapeților balcoanelor/logiilor; închiderea balcoanelor sau a logiilor și înlocuirea tâmplăriei neperformante cu una performantă energetic, inclusiv a acceselor în interiorul blocurilor și pe casa scării, după caz; închiderea balcoanelor de la ultimul nivel cu panouri termoizolante; termohidroizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul acoperișului tip terasă cu termosistem de 20 cm; alte măsuri care nu au vizat în mod direct eficiența energetică, dar au fost necesare, sunt cele de reparare a sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; refacerea canalelor de ventilație în apartamente; realizarea de rampe de acces, montarea liftului la Blocul P40 etc. Durata lucrărilor a fost de peste 27 luni, de la data emiterii ordinului de începere.

Beneficiile proprietarilor celor 55 de apartamente, rezultate din derularea investiției sunt: creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe – consumul anual specific de energie [kWh/m2an] diminuându-se în medie cu cca 60%; scăderea emisiilor gazelor cu efect de seră; reducerea costurilor la întreținere cu încălzirea; îmbunătățirea esteticii arealului unde se află amplasate blocurile de locuințe.

Investiția are un impact favorabil la nivel local prin reducerea consumului de energie pentru încălzirea apartamentelor celor două blocuri de locuințe cu efect asupra reducerii costurilor la încălzire pentru proprietari; diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin reducerea gazelor cu efect de seră, deci un ambient mai curat și nu în ultimul rând o estetică îmbunătățită a zonei.

Valoarea totală a proiectului este 2.065.215,02 lei cu TVA, din care contribuția FEDR 882.442,44 lei cu TVA, contribuția bugetului național 155.725,15 lei cu TVA, contribuția locală (cheltuieli eligibile și neeligibile) este 1.027.047,43 lei cu TVA.

Alte informații se pot regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Alexandru Dorin Pura, manager de proiect, puradorin@zalausj.ro, și Diana Breban, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *