Bugetul de dezvoltare al Primăriei Zalău este de 244 milioane lei în 2023

Primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt, a pregătit pentru anul 2023, un buget pentru investiții și dezvoltare de peste 244 milioane lei (aproximativ 50 milioane de euro), mai mare ca cel al Consiliului Județean Sălaj cu circa 10 milioane de euro. 

Primăria Zalău va cheltui bani mulți pentru învățământ, sănătate, transport în comun, salubrizare, întreținere spații verzi, reparații străzi și asistență socială.

Proiectul de buget al Municipiului Zalău pe anul 2023, întocmit în baza Legii bugetului de stat pentru anul 2023 – Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1214 din 19 decembrie 2022, se va afişa la sediul unităţii şi se va publica pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Zalău.

Conform art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, locuitorii Municipiului Zalău, pot depune contestaţii privind
Proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia la sediul unităţii.

VENITURILE Municipiului Zalău pentru anul 2023, total din care: 393.250,93

I. Veniturile bugetului de funcţionare, total din care: 188.717,79
1. Sume defalcate din TVA de la bugetul de stat – cod venit 110202 total:  din care: 35.320,00
a), cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.21it.b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cheltuieli materiale învăţământ – 8.655,00
b). finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
(tichete de grădiniţă) – 21,00
c). drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (HG nr. 564/2017) – 1.408,00
d). drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare – 18.354,00
e). Finanţarea burselor – 6.882,00
2. Cote defalcate din impozitul pe venit cod venit 040201 (63%) – 103.573,00
3.Sume din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, cod venit 040205 – 3.000,00
4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului particular, cod venit 110209 – 1.004,00
5. Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii – cabinete medicale şcolare – 3.540,96
6. Veniturile proprii planificate a se realiza la nivelul Municipiului Zalău – 47.695,00
7; Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare (-5.415,17)
Il.Veniturile bugetului de dezvoltare, total 204.533,14
III. Cofinanţări proiecte din împrumut (anul 2023) 39.671,33
IV.Alte surse (surse proprii) 44,00
V.Total buget de dezvoltare 244.248,47

Notă: Precizăm că atât la partea de venituri de funcţionare cât şi la partea de cheltuieli a fost prevăzută suma ce urmează a fi aprobată de către Consiliul Judeţean
Sălaj, din cota de 6% din impozitul pe venit repartizată pentru echilibrarea bugetelor
locale, aproximativ la nivelul anului 2022.
După primirea comunicării de la Consiliul Judeţean privind repartizarea sumei
pentru anul 2023, se va proceda la actualizarea în bugetul Municipiului Zalău atât la
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Hotărârii Consiliului Judeţean.

CHELTUIELILE bugetului local al Municipiului Zalău pentru anul 2023, total din care: – 393.250,93

I. Cheltuielile de funcţionare, total din care: 188.717,79
1. Autorităţi executive – 30.986,56
2. Fond de rezervă bugetară – 500,00
3. Serviciul comunitar de evidenţă a persoanelor – 1.879,00
4. Alte servicii publice generale – 943,00
5. Serviciul de Administrare a dom. Public (subvenţii) – 1.000,00
6. Tranzacţii privind datoria publică (dobânzi) – 9.083,83
7. Poliţia Locală – 7.009,00
8. Protecţie civilă – 60,00
9. învăţământ – 19.937,00
10. Sănătate – 3.890,96
11.. Cultură (subvenţii) – 3.832,00
12. Club sportiv municipal (subvenţii) – 7.310,00
13. Cheltuieli baze sportive, cinematograf Scala – 3.912,00
14. întreţinere zone verzi – 8.000,00
15. Asistenţă socială – 33.178,00
16. Servicii publice şi rambursări de credite pentru investiţii – 17.052,09
17. Salubritate (salubrizare străzi şi deratizare, ecarisaj, dezăpezire) – 11.744,35
18. Agricultură, silvicultură – 1.000,00
19. Transport în comun – 20.400,00
20. Reparaţii străzi – 7.000,00

II. Cheltuielile de dezvoltare – cheltuieli de capital: 204.533,14
III.Cofinanţări proiecte din împrumut (anul 2023) 39.671,33
IV. Alte surse (surse proprii) 44,00
Total buget de dezvoltare 244.248,47

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *