Candidat PNL primar Mirișan Marian: Realizări mandat 2020-2024 și program electoral 2024-2028

Primarul Comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan, a revoluționat administrația locală și a atras investiții record în dezvoltarea comunei. Este primarul care a demonstrat CĂ SE POATE, a făcut și face în continuare investiții importante în infrastructură, sănătate, educație, cultură, sport.

Pe 9 iunie votați echipa PNL Horoatu Crasnei și primar Marian Mirișan !     


Mă numesc Mirișan Marian, sunt din localitatea Hurez, comuna Horoatu Crasnei, am 47 de ani, sunt căsătorit și am 3 copii, absolvent a Facultății de Știinte Economice și a Facultății de Drept, în cadrul Universității Bogdan Vodă din Cluj Napoca, de profesie economist și jurist,  din 2020 până în prezent sunt primarul  comunei  Horoatu Crasnei.

Am o experiență în administrație de 16 ani, din care12 ani, în calitate de consilier local, dar și administrator  financiar al școlilor din comună și 4 ani în calitate de primar.

Candidez pentru al II-lea mandat în  funcția de primar al comunei Horoatu Crasnei, din partea Partidului Național Liberal.

1.      Evoluția bugetului în perioada 2020-2024 la secțiunea DEZVOLTARE:

Nr.crt Anul Evoluția bugetului (lei)
1. 2020 1.076.899

 

2. 2021 3.033.672

 

3. 2022 3.051.184
4 2023 4.931.124
5. 2024 22.091.284

proiecte în derulare care se finalizează în acest an.

2.     Proiecte/ investiții finalizate

 1. Programul National de Investitii Anghel Saligny – ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 70 C ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEŢUL SĂLAJ”- Asfaltarea a 4,3 km de drum comunal, drum ce face legatura intre localitatea Stârciu și Comuna Buciumi.

 1. AFIR -“CONSTRUIRE SI DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPATII AFERENTE PREMERGATOR CEREMONIEI FUNERARE IN LOCALITATEA STIRCIU, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ”- Construire casa pentru servicii funerare în localitatea Stârciu.

 1. BUGET LOCAL – CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOC HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ – Construirea unei capele, care deserveste comunitatea din localitatea Horoatu Crasnei.
 2. AFIR – „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ” –  Prezentul proiect presupune achiziționarea unor echipamente:  măturător stradal, vidanjă, tocătoare crengi cu braț articulat pentru dotarea tractorului detinut de Comuna Horoatu Crasnei cu scopul de a  intreținere spații publice.

 1. POIM – ,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ “ Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Horoatu Crasnei și Stârciu. Buget local reprezentînd 2% din valoarea proiectului cofinanțare proiect.
 2. BUGET LOCAL – LUCRĂRI DE REPARAȚII EXTERIOARE ȘI AMENAJARE TROTUAR LA DISPENSARUL UMAN HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ
 3. AFIR – “AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ” – Amenajarea unui parc de joaca in localitatea Horoatu Crasnei cu dotari specifice.
 4. BUGET LOCAL – ACHIZITIE TRACTOR, REMORCA, AUTOUTILITARA, AUTOGREIDER SI TOCATOARE RESTURI VEGETALE – Achizitie : tractor, remorca,  autoutilitara, autogreider si tocatoare resturi vegetale.
 5. BUGET LOCAL – CONSTRUIRE TEREN SINTETIC ÎN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI – Teren de sport sintetic contruit in curtea Scolii din localitatea Horoatu Crasnei ce deserveste atat copiii din scoala cat si tinerii comunitatii.

 1. BUGET LOCAL – CONSTRUIRE TEREN SINTETIC IN LOCALITATEA STÂRCIU – Teren de sport sintetic contruit in curtea Scolii din localitatea Starciu ce deserveste atat copiii din scoala cat si tinerii comunitatii.
 2. BUGET LOCAL – PARC DE JOACĂ –  Amenajarea a 5 parcuri de joacă în satele Stârciu (2 parcuri), Hurez (1 parc), Horoatu Crasnei  (1 parc), și Șeredeiu (1 parc).

 1. BUGET LOCAL – execuție a lucrarilor de reabilitare și modernizare a drumului ,,Zocor”, transformat in DC79B, care va face legatura intre localitățile Hurez și Pria
 2. BUGET LOCAL – Modernizare sală de cununii sau de ședințe.
 3. BUGET LOCAL – Rechizite școlare pentru  elevii din învățământul primar.

 1. BUGET LOCAL – EXTINDERE, COMPARTIMENTARE SI REFATADIZARE CAMIN CULTURAL SATUL HUREZ NR.110 COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ – Prin proiect se executa lucrari de extindere, compartimentare si refatadizare a caminului cultural din localitatea Hurez. Astfel prin realizarea acestui proiect, comunitatea va beneficia de un spațiu modern unde se pot organiza evenimente culturale, ședințe, comemorari, etc.
 2. Se derulează prin – BUGET LOCAL și este finanțat din BUGETUL DE STAT-  Programul Național Masă Sănătoasă în școli.Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj
 3. BUGET LOCAL – Pietruire DC 79 D – Provine din Drum Vicinal Spre Vale 0,800 km și Drum Vicinal Zacor 0,800 km. Loc. Hurez, com. Horoatu Crasnei (DC 79). Limita hotar localitatea Pria.
 4. BUGET LOCAL- ,,Asfaltare curte Școala Gimnazială dr. Dimitrie Culcer, Stârciu, în suprafața de 330 mp, în două straturi : 5 cm strat de uzură”
 5. BUGET LOCAL – Placă comemorativă din marmură cu epigie din bronz, ,,Dr. Dimitrie Culcer”. Cu un număr de 176 de elevi în anul școlar 2022 – 2023, Școala Gimnazială Stârciu din comuna Horoatu Crasnei are, începând cu luna septembrie 2023, un nou nume: Școala Gimnazială ,,Dr. Dimitrie Culcer”.

3.     Proiecte/ investiții în derulare

 1. PNDL II – „MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEŢUL SĂLAJ” – Asfaltarea a 9.2 km de strazi in cele 4 localitati ale comunei.
 2. PNDL II – “CONSTRUIRE PODURI IN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA SEREDENCA SI IN LOCALITATEA STIRCIU PESTE VALEA SATULUI” – Construirea a 2 poduri pentru facilitarea trecerii peste valea Seredenca din localitatea Seredeiu si Valea Satului din localitatea Straciu.
 3. PRIN PROGRAMUL NAȚIOANAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ INITIATE DE UNITĂȚI ADMINISTRATIVE-TERITORIALE PENTRU SECTOARE CADASTRALE – Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor – Finanțare 9
 4. PRIN PROGRAMUL NAȚIOANAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ INITIATE DE UNITĂȚI ADMINISTRATIVE-TERITORIALE PENTRU SECTOARE CADASTRALE – Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor – Finanțare 10
 5. AFM – „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD SALAJ” – Inlocuirea a 300 de corpuri de iluminat ceea ce va duce la scăderea cheltuielilor cu iluminatul public, reducerea emsiilor de CO2 și aducerea acestuia la valori minime prescriese în standarde.
 6. Programul National de Investitii Anghel Saligny – „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEŢUL SĂLAJ”- Asfaltarea a 6.1 km de drumuri comunale.
 7. Programul National de Investitii Anghel Saligny – ,,EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE HUREZ ȘI ȘEREDEIU DIN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ” – Construire rețea de alimentare cu apă în localitațile Hurez și Șeredeiu.

 1. PNRR – „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CLĂDIRE PRIMARIE, STR. PRINCIPALA, NR. 83, LOC. HOROATU CRASNEI, COM. HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ” – Izolarea termică a fațadei – partea opacă – presupune termoizolarea soclului, fațadelor și bordarea golurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală și reparații la fațadă, unde este cazul;
 2. PNRR – „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ȘCOALA HUREZ, LOC HUREZ, HOROATU CRASNEI” –  Izolarea termica a fațadei – partea vitrata – prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopa;
 3. PNRR – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII GRĂDINIȚĂ HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI- Lucrari de crestere a eficientei energetica la Gradinita din localitatea Horoatu Crasnei in vederea imbunatatirii structurii acesteia, diminuarea consumului de energie electrica si asigurarea unui invatamant de calitate pentru copiii ce frecventeaza gradinita.
 4. PNRR – „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ” – Achizitie de mobilier, materiale didactice si echipamente digilate la scolile din comuna.
 5. PNRR “CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ”- Construirea unui Centru comunitar integrat in localitatea Straciu care  vizează îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate pentru populatia si grupurile vulnerabile din comuna Horoatu Crasnei, judetul Sălaj și din comunele din apropiere.

 1. PNRR „CENTRU DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE, CU ECHIPA MOBILA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU IN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ”
 2. AFM/BUGET LOCAL – PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE, DERULAT ÎN COFINANȚARE CU ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
 3. PNRR- ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI- ACHIZIȚIE ȘI INSTALARE  PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
 4. BUGET LOCAL– REPROFILARE VALEA PONIȚĂ ȘI AMENAJARE DRUM COMUNAL DC79 ÎN CONTINUARE DE LA KM 7 + 800 PÂNĂ LA KM 9200 ÎN LOCALITATEA HUREZ , COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ

4.     Proiecte/ investiții de viitor

 1. CNIREABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDERE SI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL SAT STÂRCIU, NR. 401, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ

 1. AFM INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SĂLAJ
 2. INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA HOROATU CRASNEI SI REFULAREA APELOR UZATE IN COMUNA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ

INFIINȚARE REȚEA DEDISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI

 1. CNIREABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL HOROATU CRASNEI, NR. 284, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ
 2. CNI REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT STÂRCIU, NR. 408, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ
 3. PNRR SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ
 4. PNRR ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ- REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL
 5. PNRR – ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS/ALTE INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL)

Principalele obiective pentru mandatul 2024-2028:

Finalizarea investițiilor existente și nefinalizate cum ar fi :

 1. Reabilitarea, modernizarea, extindere si dotare așezământ cultural sat Stârciu, nr. 401, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj
 2. Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj
 3. Înființare rețea de canalizare în comuna Horoatu Crasnei și refularea apelor uzate în comuna Crasna, județul Sălaj
 4. Înființare rețea dedistribuție gaze naturale în comuna Horoatu Crasnei
 5. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în satul Horoatu Crasnei, nr. 284, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj
 6. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare grădiniță cu program prelungit, sat Stârciu, nr. 408, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj
 7. Sistem integrat de colectare a gunoiului de grajd, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj
 8. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj- realizarea de piste pentru biciclete la nivel local
 9. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – its/alte infrastructuri tic (sisteme inteligente de management urban/local)
 10. Asfaltarea în totalitate a străzilor din comună și pietruirea drumurilor de acces la exploatațiile agricole;
 11. Realizarea unor proiecte cu finanțare din fonduri europene pentru regularizarea văilor din zonele locuite în toate localitățile din comună;
 12. Realizare rețea de canalizare;

Alte obiective

 1. Realizarea unor drumuri de legatură cu localitățile din comunele învecinate, drum de legătură cu comuna Cizer și Bănișor;
 2. Trotuare pavate în zonele centrale ale localităților și plantarea de copaci ornamentali;
 3. Sprijinirea locuitorilor cu proiecte pentru accesarea fondurilor de energii regenerabile (panouri solare pentru apă caldă menajeră si panouri fotovoltaice), care vor contribui la creșterea nivelului de trai al locuitorilor comunei;
 4. Atragerea investitirilor, pentru crearea de locuri de muncă și totodată sprijinirea micilor investitori din comună cu proiecte pentru dezvoltarea afacerilor proprii și producătorii agricoli în realizarea unor cooperative pentru valorificarea produselor;
 5. Cadastrarea terenurilor extravilane cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară;
 6. Întreținerea spațiilor verzi aparținătoare domeniului public, cu personalul propriu și anume spațiul de pe marginea drumurilor până la proprietăți, terenuri din jurul clădirilor aparținătoare domeniului public și privat al comuneie și cel mai important întreținerea și administrarea cimitirelor;
 7. Sprijinirea învățământului din comună, a activităților culturale si a lăcașelor de cult;
 8. Înființarea de zone pentru agrement și cazare;
 9. Crearea unor evenimente având scopul ca o parte din cetățenii comunei să-și dezvolte activitățile economice sau turistice;
 10. Sprijinirea producătorilor agricoli în lupta cu animalele sălbatice, care le distrug culturile;
 11. Și nu în ultimul rând respectul față de cetățenii comunei indiferent de sex, religie, vârstă, etnie sau apartenență politică.

Susțin candidații Partidului Național Liberal la Consiliul Local Horoatu Crasnei:

 • SAV  ONISIM-PETRU
 • VULCU  DAN-CRISTIAN
 • FERENȚ GABRIEL-CLAUDIU
 • ȘERBAN   TEODOR
 • MÂNDRUȚ MIHAI
 • PANC AUREL
 • LUPUȚ  NICOLAE
 • CĂPRAR DOREL
 • STAN  VASILE-GABRIEL
 • MIRIȘAN  MARIAN
 • CORDA IOAN-MIHĂIȚĂ
 • CĂPRAR DANIEL
 • MIRIȘAN MARIA
 • LINGURAR DANIEL-GHIȚĂ
 • ILONȚA ȘTEFAN-DOREL

La comanda Partidului Național Liberal, filiala Sălaj, executat de SC Monitorul de Salaj Media SRL, Cod AEP 21240015


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *