CECCAR: Propunere legislativă sau o „bombă cu ceas” pentru securitatea economică a României?


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) marchează, la 13 iulie 2023, doi ani de la împlinirea unui secol de la reglementarea profesiei și înființarea organismului profesional prin Decret Regal. Oamenii de stat ai acelor vremuri au înțeles importanța asigurării profesionalismului și eticii în contabilitate, despre care putem spune că reprezintă știința și arta stăpânirii afacerilor. Astfel, România a intrat la acea vreme în clubul select al țărilor care aveau profesia reglementată.

În mod inexplicabil astăzi, într-o economie inteligentă și globală, se atacă decisiv tocmai esența profesiei – independența exercitării profesiei, profesionalismul și etica profesională,elemente definitorii pentru garantarea calității serviciilor și acțiunii în interes public.

Potrivit unei propuneri legislative, înregistrată la Senat cu nr. B398/2023, se urmărește eliminarea condiției ca societățile care prestează servicii financiar-contabile să fie deținute și administrate de experții contabili – liber-profesioniștii contabili care își desfășoară activitatea autonom, pe proprie răspundere și în mod independent, care au responsabilitatea etică și legală să servească atât interesele specifice ale beneficiarilor serviciilor lor, cât și interesul public, și care sunt sub incidența unui sistem de organizare profesională și de control. Toate acestea în numele unei așa-zise liberalizări care, în fapt, nu face altceva decât să creeze premisele ca interesul profesional să devină subjugat de interesul capitalului.

Propunerea legislativă este, în fapt, disonantă cu modul în care profesia contabilă este reglementată în cele mai mari economii ale lumii: SUA, Franța, Italia, Germania, Belgia, Canada, Australia, Japonia etc. Drept exemplu, prezentăm modul în care este reglementată profesia în SUA – https://bit.ly/3CPU59z.

Modificările propuse introduc un nou prestator de servicii financiar-contabile: societățile de expertiză contabilă care NU sunt controlate de experții contabili și care, în consecință, NU au răspundere profesională și etică. Deși se poate admite că numărul prestatorilor de servicii ar putea crește, trebuie avute în vedere riscurile asupra securității afacerilor, dar și asupra conformării fiscale voluntare a contribuabililor. În mod evident, aceste societăți vor pune accentul pe maximizarea rezultatelor financiare, în detrimentul celor profesionale. Totodată, această „liberalizare” a pieței induce un risc major pentru securitatea afacerilor, pentru securitatea economiei, în ansamblu, având în vedere că, prin efectul Legii nr. 82/1991, s-ar acorda răspunderea pentru conformarea la legislația financiar-contabilă, care implică și conformarea fiscală voluntară, unor societăți pentru care nu există nicio formă de control profesional și etic, nefiind controlate de experți contabili. Aceste modificări ale legislației vor crea premisele apariției unor scheme de fraudă financiară și evaziune fiscală care vor pune la adăpost inițiatorii infracțiunilor prin transmiterea responsabilității către terțe societăți, care nu au răspundere profesională și etică.

Efectul pe termen mediu va fi deprofesionalizarea acestui sector de activitate, esențial pentru a asigura ordinea în economie și crearea de valoare sustenabilă.

„Rolul liber-profesioniștilor contabili este unul esențial pentru un mediu economic stabil și predictibil și pentru creșterea gradului de conformare fiscală voluntară. Dereglementarea profesiei de expert contabil ca profesie liberală, respectiv deprofesionalizarea prestatorilor de servicii financiar-contabile, ar avea un impact negativ în asigurarea creșterii inteligente sustenabile a economiei, în asigurarea securității economice la nivel național”, a precizat Elena-Ecaterina Chivu, președinte al Consiliului superior al CECCAR.

„Punerea în aplicare a propunerii legislative ar crea o discriminare a liber-profesioniștilor contabili din România atât în piața internă, cât și în cea globală a serviciilor contabile. Experții contabili vor intra în concurență atât cu prestatori de servicii în domeniul financiar-contabil care nu sunt sub incidența unui sistem de organizare profesională și de control, cât și cu liber-profesioniști din alte jurisdicții, prin deschiderea pieței din România – consecință a eliminării obligației de recunoaștere a calificării profesionale în România –, concomitent cu păstrarea restricțiilor de acces al profesioniștilor români pe alte piețe unde activitatea este reglementată, menținându-se obligația de recunoaștere a calificării profesionale”, a subliniat Robert-Aurelian Șova, purtător de cuvânt al CECCAR,  vicepreședinte al Consiliului superior.

În concluzie, CECCAR consideră că prevederile actuale ale OG nr. 65/1994 au un rol esențial în asigurarea calității serviciilor în domeniul contabilității. Totodată, considerăm că acestea NU sunt de natură să constituie o barieră care să afecteze concurența. În fapt, piețele libere sunt cu adevărat libere doar atunci când există siguranță și toată lumea respectă reguli care nu sunt discriminatorii și care sunt aplicabile tuturor. Această siguranță este garantată de persoanele care înțeleg pe deplin un anumit domeniu și care protejează interesele celor care nu dețin aceleași informații. Aici intervine profesionistul calificat – expertul contabil.

CECCAR a transmis instituțiilor și autorităților de resort punctul de vedere cu privire la modificările vizate de propunerea legislativă – https://bit.ly/CECCAR_Motive_respingere_B398.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *