Comuna Bobota face un anunț de participare pentru finanțări nerambursabile pentru domeniile: Culte religioase și Sport

Comuna Bobota invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, HCL nr. 22/30.03.2022  si HCL nr. 23/30.03.2022 să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: Culte religioase și Sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: Culte religioase și Activități sportive pe anul 2022 este prevazută de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: Bugetul local – 170.000 lei, din care:

   –     150.000 lei  Culte religioase

   –       20.000 lei  Activități sportive

  1. Durata proiectelor: anul 2022.
  2. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 24.05.2022, ora 16,00.
  3. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna Bobota, loc. Bobota, nr. 82/a, jud. Sălaj, telefon 0260 6523431.
  4. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 25.05.2022-.27.05.2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *