Comuna Bobota face un anunț de participare pentru finanțări nerambursabile pentru domeniile: Culte religioase și Sport

Comuna Bobota invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 si HCL nr. 68/27.12.2016 să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: Culte religioase și Sport.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: Culte religioase și Activități sportive pe anul 2021 este prevazută de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Sursa de finanțare a contractului și valoarea: Bugetul local – 135.000 lei, din care:

– 120.000 lei Culte religioase

– 15.000 lei Activități sportive

3. Durata proiectelor: anul 2021.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 26.08.2021, ora 16,00.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna Bobota, loc. Bobota, nr. 82/a, jud. Sălaj.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 27.08.2021-1.09.2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *