Comunicat de presă UAT Șamșud – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Nr. înreg.: 949/24.04.2023

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT Comuna Șamșud, în calitate de beneficiar, anunţă demararea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea managementului local în comuna Șamșud, județul Sălaj, prin dotarea cu echipamente TIC/ITS”, finanțat  prin Componenta C10 FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform contractului de finanțare nr. 2630/10.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiective generale ale proiectului: implementarea unor soluții ITS (Sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor), menite să dezvolte serviciile publice adresate populației din comuna Șamșud, județul Sălaj, ajutând la echilibrarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social și de mediu. Totodată, investiția demarată, va contribui la reducerea disparităților teritoriale, de la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectivele specifice, ale proiectului, constau în achiziția următoarelor dotări:

→     Dronă  pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc 1 buc.
→     Mobilier urban inteligent  –  băncuțe 2 buc.
→     Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public –  camere video 1 sistem
→     Sistem inteligent de gestionare pentru sistemele de spații verzi, automatizarea sistemelor de irigații pentru spațiile verzi (200 mp) 1 sistem
→     Panou informativ digital  max. 2 m lățime și 1,8 m înălțime 1 buc.
→     Sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări, din care: 8 buc
Ø  Indicator-cu-flash-uri-drum-în-lucru 2 buc.
Ø  Indicator-rutier-cu-leduri-limita-viteza 2 buc.
Ø  Indicator-rutier-luminos-ocolire-dreapta-stânga 4 buc.
→     Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei 4 buc.
→     Stații de încărcare autovehicule electrice 2 buc.

 

Locul de implementare: România, Judeţul Sălaj, Comuna Șamșud

 Valoarea totală a Proiectului Valoarea maximă a finanţării nerambursabile a Proiectului Valoarea eligibilă din PNRR Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
789.781,59 789.781,59 663.682,01 126.099,58 292.900,65
Din care:
Componenta împrumut PNRR (investiția 10-I1.2) 417.547,01 79.333,93 0
Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia C10 I1.3) 246.135,00 46.765,65 292.900,65

 

Perioada de implementare: 18 luni

Data de începere proiect:  06.02.2023

Data finalizare proiect: 05.08.2024

Cod proiect: C10-I1.2-1118

Date de contact:

Primar, BANTO ZOLTAN

Telefon: 0260-653.201

E-mail: samsudsj@yahoo.com

”Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană – Următoarea GeneraţieUE”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *