Concurs de titularizare la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj

M

Miercuri, 13 iulie 2022, va avea loc proba scrisă din cadrul Concursului Național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022.

În județul Sălaj, proba scrisă va fi susținută din 41 discipline de învățământ și se va desfășura la Colegiul Național „Silvania” Zalău.

Pentru această probă, s-au înscris 507 candidați, dintre care 98 candidați provin din promoția curentă. Participă la Concursul Național, într-un număr mai mare: educatoarele (142), învățătorii (94), profesorii de matematică (29), profesorii de limba și literatura română (27).

Candidații trebuie să fie prezenți în sălile de concurs, în intervalul 7- 8. Proba va începe la ora 9. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, Comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Toate sălile de concurs sunt supravegheate audio-video.

Candidații care în timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise sunt eliminați din examen pentru tentative de fraudă. Aceștia nu sunt repartizați pe posturi/catedre în anul școlar 2022-2023.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 iulie 2022, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar sau se transmit, prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie 2022, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00 și 20 iulie 2022, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și pe site-ul menționat, anterior, în data de 27 iulie 2022.

La nivelul județului Sălaj, sunt disponibile 48 posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile). Beneficiază de cele mai multe posturi titularizabile: învățătorii (8),  profesorii de educație fizică și sport (4), profesorii de matematică (3), educatoarele (3). De asemenea, sunt disponibile pentru o perioadă determinată 674 posturi (netitularizabile) dintre care 492 posturi incomplete și 182 posturi complete. Toate aceste posturi didactice au fost afișate, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, încă din data de 6 mai 2022.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină  minimum nota 7 (șapte), atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se va realiza în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în zilele de 29 iulie 2022 și 1 august 2022.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea Concursului Național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, precum și programele specifice pentru acest concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *