Consilierii județeni au votat prețul de achiziție al unui teren pentru primul parc industrial

Astăzi, preșdintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanul a convocat o ședință extraordinară cu consilierii județeni, care a avut loc în online, pentru aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil necesar construirii primului parc industrial din Sălaj.

Consilierii județeni PSD s-au oabținut de la votarea proiectului 

Proiectul de hotărâre privind prețul de achizițioanrea terenului de peste 5 hectare necesar construirii parcului industrial de la Hereclean a fost aprobat cu 23 pentru și 5 voturi de abținere (consilierii județeni PSD – Segiu Panie, Forț Corina, Borna Mihai, Pop Gheorghe și Costinaș Ovidiu).

Este vorba de achiziționarea unui teren de către Consiliul Județean pentru construirea primului parc industrial din județ, amplasat în comuna Hereclean. Valoare de achiziție a terenului este de peste 500 mii euro și a fost cumpărat de la Parohia Reformată Guruslău.

Negocierile privind achiziția acestui teren în suprafață de 52.100 mp s-au finalizat în 2 martie, iar pentru semnarea contractului de vânzare / cumpărare era necesară adoptarea unei hotărâri a Consiliului Județean.

Valoare de achiziție a terenului negociat de comisia de negociere formată din consilieri județeni de la toate partidele politice este de 9,7 euro / mp.

Potrivit referatului de specialitate, reiese că: Având în vedere preocuparea continuă a Consiliului Județean Sălaj pentru dezvoltarea durabilă a județului și în vederea valorificării potențialului uman și material al județului Sălaj, Județul Sălaj, în parteneriat cu alte unități administrativ teritoriale din județ, intenționează să înființeze un parc industrial amplasat pe teritoriul comunei Hereclean.

Obiectivul general al parcului industrial vizează revigorarea și dezvoltarea durabilă a economiei locale și regionale, creșterea nivelului de trai prin atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în județul Sălaj. În acest sens, Județul Sălaj a elaborat un Studiu de Oportunitate în vederea construirii unui Parc Industrial în Județul Sălaj și a procedat la evaluarea unor terenuri identificate ca și posibilă locație pentru amplasarea acestuia. Astfel, au fost identificate mai multe terenuri de pe raza Comunei Hereclean, aflate în proprietatea Bisericii Greco-Catolice Hereclean și a Parohiei Reformate Guruslău, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 66 din 30 iunie 2022 a fost
aprobată achiziționarea a trei imobile, compuse din teren, situate pe teritoriul comunei Hereclean, din care două imobile (terenuri) aflate în proprietatea Bisericii Greco-Catolice Hereclean, înscrise în CF nr. 52879 Hereclean, nr. cadastral 52879 și CF nr. 52882 Hereclean, nr. cadastral 52882 și un imobil (teren) aflat în proprietatea Parohiei Reformate Guruslău, notat în CF nr. 51379 Hereclean, nr. cadastral 51379 și totodată Consiliul Județean Sălaj și-a însușit raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, înregistrat la sediul Consiliului Județean Sălaj sub nr. 22439 din 23.11.2021.
În vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare în formă autentică au fost realizate de către comisia special constituită în acest scop, mai multe etape ale negocierii prețului de achiziție, iar în data de 02.03.2023 a fost finalizată negocierea pentru terenul în suprafață de 52.100 mp, situat în localitatea Hereclean, comuna Hereclean, județul Sălaj, notat în CF nr. 51379 Hereclean, nr.cad.51379, în urma căreia prețul de achiziție al imobilului a fost stabilit la valoarea de 505.370 euro, respectiv, 9,7 euro/mp, care va fi calculat în lei la cursul BNR din ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, preț care a rezultat în urma negocierii, conform procesului verbal de negociere nr.3963.
În considerarea celor de mai sus, având în vedere fluctuațiile cursului de schimb leu-euro,
precum și pentru realizarea încheierii contractului de vânzare cumpărare în formă autentică și înscrierea în evidențele de carte funciară a dreptului de proprietate al Județului Sălaj asupra imobilului, propun, adoptarea proiectului privind aprobarea prețului de achiziționare a imobilului notat în CF nr. 51379 Hereclean, nr.cad.51379.

PREŞEDINTE,
Dinu Iancu-Sălăjanu

„Suntem în situația favorabilă unei investiții care sunt convins că vine în sprijinul tuturor antreprenorilor care doresc să deschidă afaceri în județul Sălaj, având astfel posibilitatea, odată cu înființarea  acestui parc inovativ să beneficieze de facilități care să-i încurajeze pentru afecerile dumnealor”, a transmis președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *