Consiliul Județean suportă cheltuieli neeligibile de 3 milioane de euro din bugetul propriu pentru spitalul județean

 

La data de 15.03.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4069/ 15.03.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe pentru proiectul ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” la valoarea totală de 11.433.417,45 lei (inclusiv TVA) – rezultată în urma elaborării documentației tehnice – faza SF completat cu elemente de DALI. Ulterior semnării contractului de finanțare a fost elaborat proiectul tehnic aferent investiției, rezultând o valoare totală de 14.483.471,93 lei.

După parcurgerea tuturor etapelor aferente procedurii de achiziție publică corespunzătoare, în 16.09.2020 s-a semnat Contractul de execuție lucrări nr. 13012, cu o valoare de 9.826.852,36 lei.

Astfel, valoarea totală a proiectului a fost modificată de la 14.483.471,93 lei (inclusiv TVA) la suma de 15.351.329,08 lei (inclusiv TVA).

Ulterior, Spitalul Județean de Urgență Zalău a solicitat prin adresa nr. 4747/10.02.2022 o
serie de optimizări care au dus la modificări ale configurației generale a spațiilor, dar și a
instalațiilor electrice, sanitare, HVAC și gaze medicale. Astfel a fost necesară suplimentarea valorii contractului de execuție lucrări cu suma de 292.611,14 lei (inclusiv TVA).

Din cauza unor schimbări de legislație referitoare la încadrarea clădirilor din punct de vedere seismic, este necesar să se realizeze consolidări ale structurii de rezistență la demisolul și la parterul clădirii Spitalului Județean de Urgență Zalău. Astfel, ținând cont de această schimbare a legislației și de faptul că în perioada următoare se vor derula lucrări de modernizare pentru secția UPU –SMURD, situată la parterul clădirii, proiectantul a propus prin Dispoziția de șantier nr. 7 măsuri de consolidare care, conform tehnologiei de execuție trebuie executate înaintea lucrărilor de finisaje ce vor fi realizate pe zona secției UPU – SMURD. Lucrările de consolidare propuse au o valoare de 2.233.993,09 lei (inclusiv TVA).

Ca urmare a recompartimentărilor efectuate și a creșterilor de prețuri din ultima perioadă pentru echipamentele medicale, se impune și suplimentarea valorii alocate în cadrul proiectului pentru dotări medicale cu suma de 3.677.380,15 lei (inclusiv TVA).
Astfel valoarea totală a proiectului se modifică de la 15.351.329,08 lei (inclusiv TVA) la
suma de 21.555.313,46 lei (inclusiv TVA). Valoarea eligibilă a proiectului de 6.760.999,78 lei (inclusiv TVA) nu se modifică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *