Controale mixte pentru combaterea PPA și EST în 123 de localități din județul Sălaj

Conducerea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sălaj şi mai mulţi medici veterinari din judeţ, au participat marți la o întâlnire de lucru cu prefectul judeţului Sălaj, Dari Toma și subprefectul Virgil Ţurcaş, în vederea găsirii unor soluţii pentru limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA) la nivel judeţean.
În urma discuțiilor s-a luat decizia ca medicii veterinari să intensifice acţiunile de control la deţinătorii de suine, pentru verificarea respectării normelor de biosecuritate în gospodăriile populaţiei, cu accent pe zonele unde există ferme de suine.
Condiţiile de biosecuritate ce trebuie respectate de populaţie vizează, în principal, creşterea porcilor doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici, interzicerea hrănirii porcilor cu resturi alimentare, dezinfecţia persoanelor la intrarea în adăpost şi interdicţia cumpărării purceilor din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.
În cadrul întâlnirii s-a stabilit ca aceste controale să se desfăşoare de către echipe mixte, din care să facă pe lângă parte inspectorii DSVSA şi reprezentanţi ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne – Poliție și Jandarmerie.
De asemenea, având în vedere faptul că porcii mistreţi sunt un vector important de transmitere a PPA, Instituţia Prefectului va organiza în perioada următoare întâlniri cu gestionarii fondurilor de vânătoare şi reprezentanţi ai instituţiilor cu competenţe în domeniul vânătorii.
Conducerea DSVSA Sălaj este implicată la capacitate maximă pentru a reduce răspândirea PPA la nivelul județului și dă asigurări că inspectorii instituției vor verifica respectarea măsurilor și restricțiilor stabilite în planurile de măsuri în vederea combaterii Pestei Porcine Africane.
Tot în cursul lunii octombrie, inspectorii DSVSA Sălaj realizează controale în exploatațiile de bovine, ovine și caprine, în vederea respectării programului privind anunțarea mortalităților și sacrificărilor în vederea recoltării de către medicii veterinari de liberă practică a capurilor de la ovine/caprine peste 18 luni și bovine peste 24 de luni în vederea depistării encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.