Dezvoltarea Municipiului Zalău continuă și în anul 2024

➡️Consilierii locali au aprobat astăzi, 8 februarie 2024, în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local, bugetul Municipiului Zalău pe anul 2024, buget care s-a întocmit cu respectarea prevederilor Legii 421/29 decembrie 2023 bugetului de stat pe anul 2024, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificărle și completările ulterioare, OMFP nr. 1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari, Adresei Direcției Regioanel a Finanțelor Publice CJ-37/10.01.2024, Hotărârii de Consiliu Județean nr. 3/31.01.2024, Codului administrativ și a Hotărârii de Guvern nr. 61/2024.

🟣Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău:

“La întocmirea bugetului pentru anul 2024, fără îndoială, am respectat cadrul legal și am avut în vedere trei principii importante:

1. Continuarea DEZVOLTĂRII Municipiului Zalău! Astfel, și în acest an, bugetul de dezvoltare este mai mare decât bugetul de funcționare.

2. Nu am crescut taxele și impozitele locale, decât cu rata inflației, așa cum ne obligă Codul fiscal.

3. Menținem scutirile, bonificațiile și gratuitățile pentru diferite categorii de cetățeni din municipiu, conform reglementărilor legale.

Regret că grupul consilierilor locali ai PNL nu au votat bugetul propus, încercând să blocheze investițiile care urmează să fie făcute în municipiu, chiar dacă 85% din costul acestor investiții înseamnă surse atrase (fonduri europene)”.

🟢La capitolul VENITURI, bugetul Municipiului Zalău este de 389.307 mii lei, respectiv 77,8 milioane euro. Această sursă financiară o regăsim la secțiunea cheltuieli de funcționare și cheltuieli de dezvoltare.

🔸Secțiunea de FUNCȚIONARE – bugetul acestei secțiuni este de 180.608 mii lei/ 38 milioane euro. În acest capitol intră următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli de personal de la Primăria Municipiului Zalău, Poliția Locală, Evidența Populației, Creșă, Direcția de Asistență Socială, Club Sportiv, Cinema Scala, Baze sportive, Casa Municipală de Cultură, Asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap. De asemenea, tichetele de creșă și grădiniță, cheltuielile materiale de la unitățile de învățământ, gratuitățile de transport pentru elevi și pensionari, rechizite școlare și cheltuielile pentru cabinetele medicale școlare.

🔸Secțiunea de DEZVOLTARE

Bugetul acestei secțiuni este de 208.699 mii lei, respectiv 41,7 milioane euro. Acest buget este mai mare cu 5,6 milioane euro față de cel de funcționare.

Investițiile pe care administrația locală dorește să le facă în acest an sunt în valoare de 178.707 mii lei/ 35,7 milioane euro. Din această sumă, 6 milioane de euro sunt din bugetul local, restul sunt din surse atrase. 85% din secțiunea de dezvoltare sunt din surse atrase, bani europeni.

➡️Investiții care vor fi finalizate în acest an:

– Drumul județean DJ 191C – străzile Tudor Vladimirescu, Bujorilor, Moigradului și Cetății;

– Achiziția de autobuze electrice;

– Creșa de 110 locuri de pe strada Bistriței;

– Bazinul didactic de înot;

– Baza sportivă tip I;

– Creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe sociale C3, C11, C12, la sediul SADP și la Liceul Pedaggic Gheorghe Șincai;

– Dotarea cu mobilier a tuturor unităților de învățământ din municipiu;

– Construire insule ecologice digitalizte;

– Extindere rețea de iluminat public, etapa IV;

– Achiziția de sisteme ITS și TIC;

– Modernizare sistem de management al traficului rutier;

– Modernizare bulevardul Mihai Viteazul;

– Reparații capitale străzi, alei pietonale, parcări în cartiere;

– Parcare supraetajată,

🟢Scutiri, bonificații și gratuități acordate de Primăria Municipiului Zalău în anul 2024

În acest an, Primăria Municipiului Zalău a acordat și acordă următoarele tipuri de scutiri, bonificații și gratuități:

🔸1. Pentru persoane fizice

În cazul achitării la casieriile serviciilor de impozite și taxe din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, CEC, prin P.O.S, prin ordin de plată sau internet banking, bonificația este de 4 % pentru contribuabilii persoane fizice care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2024, până la data de 31 martie a anului 2024.

În cazul achitării online prin intermediul site-urilor www.zalausj.ro, www.ghiseul.ro, cât și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, bonificația este de 8 % pentru contribuabilii persoane fizice care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2024, până la data de 31 martie a anului 2024.

🔸2. Pentru persoane juridice

În cazul contribuabililor persoane juridice, indiferent de metoda de plată aleasă de către aceștia, bonificația este 4 % pentru contribuabilii care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2024, până la data de 31 martie a anului 2024.

🔸3. Gratuitate pentru elevi și pensionari la transport public în comun;

🔸4. Menținerea cotei aplicate asupra valorii impozabile la clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, la 0,3%, cotă redusă de la 1,3%;

🔸5. Menținerea cotei aplicate asupra valorii impozabile la clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice, la 1%, cotă redusă de la 1,3%;

🔸6. Menținerea facilității fiscale constând în scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție, acordată anumitor categorii de persoane, conform HCL nr. 376/2017;

🔸7. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru 11 categorii de clădiri și terenuri, după caz:

a) clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale;

b) clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

c) clădirile/terenurile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

d) clădirile/terenurile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

e) clădirile /terenurile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

f) clădirile/terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

g) clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (eroi Revolutie), respectiv, terenurile aferente acestor cladiri.

h) clădirea folosită ca domiciliu și terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

i) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

j) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

k) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

🔸8. Pe de altă parte, pentru clădirile și terenurile neîngrijite impozitul rămâne majorat cu 300%.

Scutirile, bonificațiile și gratuitățile menționate se acordă de Primăria Municipiului Zalău, din oficiu, tuturor persoanelor care au beneficiat de aceste facilități și în anul 2023.

Pentru cazurile noi, beneficiarul poate solicita acest lucru prin intermediul unei cereri depuse la primărie. De asemenea, prin intermediul proiectului de digitalizare, serviciul electronic – CERERE SCUTIRE IMPOZIT facilitează transmiterea acestei cereri online, accesând site-ul www.zalausj.ro, secțiunea Servicii electronice/Conectare fără autentificare/Cerere scutire impozit.

One thought on “Dezvoltarea Municipiului Zalău continuă și în anul 2024

  1. Fain, nimic despre dezvoltarea orasului, infrastructura, legaturi intre soseaua de centura si diferite puncte din oras, nimic despre vreun parc industrial, desi autostrada se apropie de Zalau, situatie care cu siguranta ar atrage potentiali investitori, etc. Carevasazica ramanem la faza de continuare a betonificarii urbei… E fain la Zalau!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *