În ultimii 10 ani suprafața agricolă a Sălajului a crescut cu 5,5%

În anul 2020, în judeţul Sălaj existau 53875 exploatații agricole*) iar suprafaţa agricolă utilizată a fost de 199230,29 hectare. Rezultatele Recensământului General Agricol runda 2020 arată că, în decurs de 10 ani, numărul exploatațiilor agricole a scăzut cu 10009, respectiv cu 15,7%, iar suprafața agricolă utilizată a crescut cu 10359,2 ha, respectiv cu 5,5%.

1. Numărul exploatațiilor agricole și suprafața medie a acestora
Conform rezultatelor Recensământului General Agricol runda 2020, numărul total al exploatațiilor agricole*) a fost de 53875, ȋn scădere cu 10009, respectiv 5,5% față de Recensământul General Agricol din 2010.

– numărul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a fost de 53305, cu 15,7% mai mic decât ȋn anul 2010;
– numărul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 570, cu 14,9% mai mic decât în anul 2010.

Creşterea suprafeţei agricole utilizate concomitent cu scăderea numărului de exploatații agricole a condus la creșterea suprafeței agricole medii per exploatație cu 25,0% (de la 2,96 ha în 2010 la 3,70 ha în anul 2020).

Pe categorii de exploatații agricole:
– suprafața agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploatație agricolă fără personalitate juridică a fost de 2,87 ha, comparativ cu 2,21 ha în anul 2010;
– suprafața agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploatație agricolă cu personalitate juridică a fost de 81,50 ha, comparativ cu 73,30 ha în anul 2010.

• Numărul exploatațiilor agricole cu suprafață agricolă utilizată mai mică de 1 ha este în scădere

Numărul exploatațiilor agricole de dimensiuni mici, care au utilizat o suprafață agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2020 față de anul 2010 cu 4933 exploatații agricole, respectiv cu 18,6%. La scăderea numărului de exploatații agricole de dimensiuni mici a contribuit în mare măsură numărul celor care au utilizat o suprafață agricolă mai mică de 0,5 ha.

Pe clase de mărime a suprafeței agricole utilizată, în anul 2020, structura exploatațiilor agricole a fost diferită din punct de vedere al numărului acestora, comparativ cu structura din punct de vedere a suprafeței agricole utilizată astfel:

– exploatațiile agricole sub 1 ha, deși au reprezentat 40,2% din numărul total, au utilizat numai 5,0% din suprafața agricolă;
– exploatațiile agricole cu dimensiuni între 1 și 5 ha au reprezentat 47,0% din numărul total și au utilizat 30,7% din suprafața agricolă;
– exploatațiile agricole cu dimensiuni între 5 și 50 ha reprezentând 12,2% din numărul total au utilizat 33,9% din suprafața agricolă;
– exploatațiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, au avut o pondere foarte mică (0,6%) în ceea ce privește numărul acestora, dar au utilizat 30,4% din suprafața agricolă.
__________________
*) sunt incluse şi exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată şi fără efective de animale(exemplu: ciupercăriile)

• Cea mai mare parte a suprafeței agricole utilizată (65,0%) se află în proprietatea celor care o utilizează

În anul 2020, din punct de vedere al modului de deținere a suprafeței agricole utilizată, suprafețele în proprietate reprezentau 65,0% din total suprafaţă agricolă utilizată, cele luate în arendă 19,0%, terenul comun 7,4% iar suprafeţele luate ȋn parte sau alte moduri de deţinere 8,6%.

În anul 2020, suprafața agricolă utilizată aflată în proprietatea exploatațiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 59,4% din întreaga suprafață agricolă utilizată, în timp ce la exploatațiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 5,6%.

2. Utilizarea terenului
Conform rezultatelor Recensământului General Agricol runda 2020, suprafața agricolă utilizată a fost de 199230,29 ha.

În ultimii zece ani, de la Recensământul General Agricol din 2010, suprafața agricolă a crescut cu 10359,2 ha (+5,5%). În anul 2020, terenul arabil și culturile permanente au crescut cu 9886,4 ha (+13,1%), respectiv cu 7123,0 ha(de 2,1 ori), în timp ce suprafața cu pășuni și fânețe s-a redus cu 6012,1 ha (-5,8%) comparativ cu anul 2010.

În structura suprafeței agricole, ponderea terenului arabil a fost de 42,8%, ceea ce indică o creștere de 2,8 puncte procentuale față de anul 2010, ponderea pășunilor și fânețelor a fost de 48,8% în scădere cu 5,9 puncte procentuale, în timp ce suprafața culturilor permanente a avut o pondere de 6,9%, în creștere cu 3,4 puncte procentuale.

3. Suprafața cultivată
Rezultatele Recensământului General Agricol 2020 arată că principalele culturi din teren arabil au fost cerealele pentru boabe (47,8%) la nivelul recensământului din 2010 şi plantele de nutreţ recoltate verzi (36,3%) ȋn creştere cu 27,6 puncte procentuale faţă de anul 2010.

4. Efective de animale
În anul 2020, ȋn judeţul Sălaj, efectivele de ovine, caprine şi bovine au crescut cu 32,5%, 13,0% respectiv cu 0,8%, iar cele de păsări şi porcine au scăzut cu 26,7%, respectiv cu 11,8% față de cele înregistrate în anul 2010. La momentul de referință 31 decembrie 2020 se observă o creştere de 2,4 ori a familiilor de albine față de 31 decembrie 2010.

5. Forța de muncă în agricultură
Volumul de muncă în exploatațiile agricole, exprimat în unități anuale de muncă (UAM)**), în anul 2020, a înregistrat o scădere cu 45,0% față de cel înregistrat la Recensământul General Agricol din anul 2010 . În anul 2020, volumul total de muncă a fost de 18758,2 unități anuale de muncă, 17584,2 unități anuale de muncă în cadrul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică și 1174,0 unități anuale de muncă în cadrul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică.

Comparativ cu datele anului 2010, volumul de muncă înregistrat în anul 2020 a scăzut cu 47,6% în cazul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, dar a crescut de 2,0 ori în cazul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *