Începe proiectarea Centrului de zi pentru vârstnici, finanțat cu 1,5 milioane euro din PNRR

Primăria Comunei Horoatu Crasnei a câștigat o finanțare europeană prin PNRR în valoare de 7,2 milioane lei (peste 72 miliarde lei vechi) pentru construirea unui “Centru de zi de asistenta si recuperare, cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu in Comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj”.

Primarul Marian Mirișan anunță că a început deja proiectarea noului centru de zi, urmând apoi executarea lucrărilor. Este un proiect care o valoare de 1,5 milion de euro, prin care vârstnicii din comună vor putea beneficia de îngrijire atât în cadrul centrului, cât și îngrijire la domiciliu.

Descrierea proiectului:

Regim de inălțime propus = P + EM

Suprafața desfășură = aprox. 903 mp;

Suprafață utilă = aprox.  645 mp;

Centru va avea următoarele funcțiuni:

 • Spațiu de acces (winfang) – 40 mp;
 • Spațiu recepție/informare/telefon- inclus in spațiu acces;
 • Spațiu destinat specialiștilor și conducerii –99 mp;
 • Spațiu destinat serviciilor medicale (un cabinet medical dotat), inclusiv spațiu pentru izolarea persoanei cu boli infecțioase – 36mp;
 • Spații dedicate serviciilor de îngrijire personală (frizerie, manichiură, pedichiură, sală de duș, vestiar, spălătorie pentru beneficiari) –80 mp;
 • Spațiu multifuncțional recuperare/reabilitare fizică, fizioterapie- 75mp;
 • Spații multifuncționale pentru măsuri de recuperare/reabilitare psihică/cameră senzorială – 40mp;
 • Spațiu multifuncțional pentru activităţi de petrecere a timpului liber (mişcare şi activităţi fizice în sală/gimnastică, terapie ocupațională/ activităţi artistice, educaţionale ş.a.)- inclus in sala de mese;
 • Spațiu destinat servirii mesei, dotată cu mobilier adecvat -75mp;
 • Spaţiu destinat depozitării şi păstrării alimentelor sau preparării hranei-  30mp – oficiu catering;
 • Spațiu dedicat serviciului de îngrijire la domiciliu (birou personal și spații de depozitare echipamente) -20mp;
 • Spații pentru activități de reabilitare fizică în aer liber (grădinărit, plimbări, dans, gimnastică de întreținere);
 • Spații tehnice pentru utilități- 35mp;
 • Spații igienico-sanitare- 30mp;
 • Spațiu depozitare scaune cu rotile- 9mp;
 • Spațiu pentru păstrarea dosarelor dotate cu fișete/dulapuri închise- 10mp;
 • Spațiu pentru depozitarea materialelor de curățenie închise- 10mp;
 • Spațiu pentru depozitarea medicamentelor si tot auxiliarului medical –  închis si cu acces limitat. Inclus in cabinet doctor

Spații special amenajate pentru programele de integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, precum:

 • Sală multifuncțională/modulară (terapii de grup, terapii ocupaționale, activități artistice, educaționale, etc.) – inclus in sala de mase;
 • Cabinet consiliere psihosocială, informare, consiliere juridică etc. – 12mp;

Spații special amenajate pentru serviciile de recuperare/ reabilitare funcțională (cabinete/Sali/ băi, etc.) precum:

 • Sală de kinetoterapie
 • Sală masaj
 • Sală fizioterapie Sală gimnastică medicală 

Spații special amenajate pentru serviciile de îngrijire, supraveghere și menținere a sănătății:

 • Cabinet medical (dotat cu pat/canapea de consultații, stetoscop, tensiometru, aparat de urgență dotat cu medicamentele și materialele prevăzute de normativele în vigoare) + izolator; spaţiu (cameră, dulap) închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele şi materialele necesare tratamentelor medicale, alte instalații și echipamente necesare, conform reglementărilor în vigoare (de exemplu, chiuveta si racord la canalizare si rețeaua de apa) 36mp;
 • Cabinet de consiliere psihologică și psihoterapie – activitatea se va desfășura in cabinetul de consiliere psihosocială;

Spații amenajate pentru alte servicii de suport, precum:

 • Spațiu destinat depozitării și păstrării alimentelor și hranei preparate, dotat cu instalații și aparatură specifice (chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru încălzit hrana/gătit mic dejun, hotă, frigider, congelator, mașină de spălat vase, etc)
 • Sală de mese (poate fi multifuncțională), dotată cu mobilier adecvat, funcțional și confortabil și materiale ușor de igienizat –75mp;
 • Spații igienico-sanitare pentru servicii de igienă personală: săli de dușuri (separate pe sexe) și băi, dotate cu echipamente pentru alimentare cu apă caldă și rece, amenajate corespunzător pentru evitarea posibilelor accidente (materiale antiderapante, usor de igienizat, etc) și a oricăror riscuri de infecție; vestiare separate pe sexe; –55mp;
 • Spații și dotări adecvate pentru servicii de îngrijire personală (frizerie-coafură, manichiură, pedichiură, masaj, spălătorie) –55mp;

Amenajarea spațiilor comune și a spațiilor cu destinație specială:

 • centrul dispune de cel puțin o sală de primire si triere pentru beneficiari –40mp;
 • sala de primire și coridoarele sunt suficient de spațioase și sunt dotate cu scaune (canapele) pentru beneficiari
 • intrarea în centru și deplasarea în spațiile comune trebuie să fie accesibilă inclusiv pentru beneficiarii aflați în scaune cu rotile; după caz, se amplasează echipamente de sprijin, semne indicatoare, etc. – se vor prevedea rampe de acces pentru persoane cu dizabilități;

Zona administrativă

 • Acces -12mp;
 • Depozit scaune cu rotile, premergătoare –9mp;
 • Grupuri sanitare personal –15mp;
 • Vestiar personal –20mp;
 • Birou pentru personalul cu funcții administrative, întreținere-reparații, deservire -36mp;
 • Birou pentru personalul de conducere (director/șef de centru; coordonator personal de specialitate) –24mp;
 • Birouri pentru personalul de specialitate și auxiliar –12mp;
 • Birou pentru personalul unității de îngrijire la domiciliu –20mp;
 • Spațiu de prelucrare/digitalizare a dosarelor beneficiarilor -12mp;

Spații tehnice

 • Acces
 • Spațiu destinat depozitării şi păstrării alimentelor sau preparării hranei (se va folosi același spațiu destinat depozitării și păstrării alimentelor sau preparării hranei prevăzut in “centru de zi”). 
 • Spațiu pentru păstrarea hainelor angajaților (se vor organiza sub formă de dulapuri acestea  se vor amplasa în vestiarele, organizate pe sexe);
 • Spațiu /containere pentru depozitarea deșeurilor – (se vor organiza in exterior);
 • Spălătorie – 12mp;
 • Depozit/spațiu destinat pentru lenjeria curată 5mp;
 • Depozit/spațiu destinat lenjeria murdară 5mp;
 • Zonă recepție marfă
 • Zonă centrală termică (pentru situația în care nu există acces la rețeaua centralizată)/spațiu destinat pentru încălzirea pe bază de biomasă. Vor fi prezentate soluții pentru diversele sisteme de încălzire (electric/gaz/biomasă), adaptate situațiilor diverse impuse de condițiile de relief/mediu urban și rural.
 • Sistemul de canalizare (propunerea va fi adaptată în funcție de condițiile urban/rural, existența sistemului de canalizare, alte soluții în conformitate cu prevederile legale în vigoare)

Se vor prevedea 5 locuri de parcare din care 2 pentru persoane cu dizabilități + 1 parcare ambulanță;

Se vor amenaja spații exterioare pentru petrecerea timpului liber, relații sociale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *