Informare – ITM Sălaj

INFORMARE

privind  modalitatile de preluare ale registrelor generale de evidenta  a salariatilor, de eliberare a parolei in vederea transmiterii on-line a registrului electronic a salariatilor / registrului electronic de evidenta a zilierilor si de informare /reziliere a contractului de prestari servicii privind completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor.

Având in vedere dispozitiile art. 5 din O.U.G. nr.38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice,cererile înaintate Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj în vederea transmiterii registrului  electronic al salariatilor, eliberarii parolei REVISAL/ZILIERI transmise de angajatori/beneficiari prin posta electronica si de informare /reziliere a contractului de prestari servicii privind completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor trebuie semnate cu  semnatura electronica  calificata a reprezentantului legal al angajatorului /beneficiarului .

In cazul in care reprezentantul legal al angajatorului /beneficiarului  nu detine semnatura electronica calificata, acesta sau imputernicitul acestuia, are posibilitatea de a se prezenta personal  la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj, cu cererile semnate olograf,însotite de documentele stabilite în procedura aprobata prin Ordinul  M.M.F.P.S. nr.1918/2011.

             Conducerea ITM SALAJ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *