Informare privind documentele necesare pentru participarea la Programul Rabla Local

⤵️INFORMARE privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local
Primăria Municipiului Zalău aduce la cunoștința persoanelor interesate faptul că Administrația Fondului pentru Mediu a comunicat lista cu persoanele fizice care s-au înscris pe site-ul AFM în programul Rabla Local.
Astfel, începând cu data de 09.10.2023, persoanele fizice interesate de participare în cadrul prezentului Program pot depune cererea, conform Anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin HCL nr.97 din 19.04.2023, modificat prin HCL nr.136 din 27.04.2023 şi documentele justificative prevăzute la art. 7 din prezentul regulament, fie on-line prin expedierea pe adresa de e-mail: primaria@zalausj.ro a acestor documente scanate/fotografiate, conţinând semnătura beneficiarului, fie fizic, prin prezentarea la Registratura Primăriei Municipiului Zalău, Piata Iuliu Maniu, nr.3, camera 4.
Documente solicitate sunt:
a) Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată „conform cu originalul” de către solicitant;
b) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate „conform cu originalul” de către solicitant;
c) În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii prcedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moștenitor etc.;
d) Împuternicire notarială (dacă este cazul);
e) Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impuneri Încasări Control Persoane Fizice din cadrul Direcției economice a Primăriei Municipiuluiț Zalău care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local;
f) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF, care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat;
g) Cazier judiciar;
h) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.
Ulterior, persoanele desemnate din cadrul Primăriei Municipiului Zalău verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Ordinul de aprobare a Ghidului, și stabilesc pentru fiecare dosar în parte, dacă acesta este eligibil şi comunica în scris candidaţilor dacă aceste doasare sunt eligibil/admise sau pot solicita anumite clarificări, clarificări care trebuie soluționate conform prevederilor din Regulament.
Primăria Municipiului Zalău va acorda stimulentul pentru casare în cuantum de 3.000 de lei doar proprietarilor ale căror dosare sunt considerate eligibile/admise şi care:
a) încheie şi semnează contracte de finanţare cu Primăria Municipului Zalău;
b) casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizaţi şi prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere (după semnarea contractului de finanțare prevăzut mai sus);
c) radiază din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Municipiului Zalău şi prezintă certificatului de radiere distrugere (după semnarea contractului de fina are prevăzut mai susț ).
Suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria Municipiului Zalău în contul bancar indicat de beneficiar în cerere, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea certificatului de radiere al autovehiculului la Primăria Municipiului Zalău.
Regulamentul privind participarea persoanelor fizice, având calitatea de solicitanți de finanțare în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu precum şi procesul de înregistrare al acestora, poate fi consultat www.zalausj.ro, sectiunea Informatii, Regulament.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *