Informare privind proba scrisă a Examenului Național pentru Definitivare în învățământ

Proba scrisă din cadrul Examenului Național pentru Definitivare în învățământ, sesiunea 2021, se va desfășura, miercuri, 14 iulie 2021, începând cu ora 9:00. În județul Sălaj, la  Centrul de Examen Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, proba va fi susținută din 21 de discipline.

Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe 129 candidați (dintr-un total de 140 candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  1. efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an
  2. calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
  3. media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare dintre probele respective).

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a Examenului Național pentru Definitivare în învățământ, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale nr. 30.470.01.07.2021, în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, în intervalul 7:30 – 8:00, în baza unui document de identitate valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul Examenelor Naționale, măsuri referitoare la normele de prevenire și de combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (55), învățământ primar în limba română(18), educație fizică și sport (14).

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).  După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare vor fi afișate și la avizierele Centrelor de Examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie 2021, în Centrele de Examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la Centrele de Examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie 2021. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se afișează la Centrele de Examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 28 iulie 2021.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui Examen Național. Prin dobândirea Definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea Examenului Național pentru Definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *