ITM Sălaj: „Noi reguli privind reprezentanții salariaților”

Aspectele ce țin de alegerea și executarea mandatului reprezentanților salariaților sunt prevăzute de o nouă lege, respectiv  Legea nr. 367/2022  privind dialogul social, care stabilește modul în care lucrătorii sau salariații își pot alege reprezentanții, numărul acestora și obligația expresă a angajatorilor de a nu interveni în acest proces sau de a-l împiedica.

Reprezentanții sunt persoanele alese conform procedurii din legea dialogului social și mandatate de către angajaţi/lucrători să îi reprezinte.

La angajatorul la care sunt încadraţi minimum 10 angajați/lucrători şi la care nu există sindicat, interesele angajaților/lucrătorilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop”, prevede actul normativ.

Reprezentanții angajaţilor/lucrătorilor sunt aleși cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților/lucrătorilor din unitatea respectivă, iar angajatorii nu pot interveni în acest proces.

La solicitarea angajaților angajatorul va facilita desfășurarea procedurilor de alegere a  reprezentanților prin  punerea la dispoziție a unui  spațiu, acordarea de timp liber pentru întâlniri, etc.

Procedurile sau regulamentul pentru alegerea reprezentanților se elaborează de către un  grup de inițiativă format din salariați. Odată stabilite, acestea se comunică angajatorului, care este obligat ca, în termen de 10 zile de la primire, să informeze toți salariații din unitate cu privire la conținutul acelor proceduri sau regulamente. De asemenea, acest grup de inițiativă poate cere consultanță unei federații sindicale  care, prin reprezentant, va putea  să-i sprijine pe angajați în procesul de alegere a reprezentanților.

Calitatea de reprezentanți al salariaților o pot avea  doar persoanele încadrate în unitate și care au împlinit 18 ani.

În privința numărului reprezentanților, acesta se poate stabili împreună cu angajatorul, însă atunci când nu se ajunge la un acord, actul normativ prevede un număr maxim, stabilit în funcție de numărul lucrătorilor din unitate, între 2  reprezentanți, la angajatorii care au sub 100 de angajați/lucrători până la 6 reprezentanți, la angajatorii care au peste 2000 de angajați/lucrători.

Durata  mandatului reprezentanților este de cel mult doi ani, timp în care este interzisă concedierea lor pentru motive care țin de îndeplinirea  mandatului.

Important! Persoanele care ocupă  funcții de conducere și care participă la procesul decizional al conducerii întreprinderii la nivelul unității nu  pot fi alese ca reprezentanți ai angajaților.

În sfera atribuțiilor  reprezentanților intră  participarea la elaborarea regulamentului intern și  la negocierea contractului/acordului colectiv de muncă. În cazul în care constată încălcări ale dispozițiilor legale  şi ale contractului/acordului colectiv de muncă aplicabil, reprezentanții  salariaților pot să sesizeze inspectoratul teritorial de muncă.

Grupul de inițiativă consemnează în  procesul-verbal  al adunării generale a salariaților atribuțiile reprezentanților, precum și durata și limitele mandatului lor, iar validarea acestora se  face cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total.

Atribuțiile reprezentanților salariaților trebuie să fie aduse la îndeplinire în timpul programului normal de lucru: „Pentru reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, numărul de ore în cadrul programului normal de lucru, destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit, se stabileşte prin contractul/acordul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea unităţii”.

Luminita Elena Nemes,

Inspector sef ITM Sălaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *