ITM Sălaj prezintă rezultatele campaniei naționale – Transportatori rutieri

În perioada 07  – 11 noiembrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj au întreprins acțiuni de control în cadrul Campaniei naționale privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto, a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, la angajatori care prestează activități de transport rutier atât de mărfuri cât și de călători.

Acțiunea  a fost motivată în special de impactul social și consecințele care pot avea loc în cazul unui accident rutier, dat fiind activitatea intensă desfășurată de către  conducătorii auto, a numărului mare de ore pe care le petrec la locul de muncă și nu în ultimul rând a stresului cu care aceștia se confruntă, și s-a desfășurat atât în teren alături de lucrători din cadrul ISCTR cât și la sediul angajatorilor.

Obiectivele acestei campanii au  urmărit, în principal, identificarea și combaterea muncii nedeclarate,  determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă persoanelor depistate fără forme legale de angajare, organizarea timpului de muncă și de odihnă,  creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor si angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale in domeniul relațiilor de muncă, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier a prevederilor legale privind timpul de muncă și odihnă.

În cadrul controalelor efectuate, inspectorii de muncă au urmărit cu precădere respectarea prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă,  organizarea și evidența a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto, munca suplimentară și munca de noapte, repausul săptămânal și sărbătorile legale,  acordarea drepturilor salariale precum și plata acestora, respectiv acordarea concediului de odihnă.

Ca rezultat al acțiunii desfășurate,  au  fost  aplicate 4 amenzi în cuantum total de 11.000 lei și 15  avertismente, fiind verificați 13 agenți economici și 25 de conducători auto.

Deficiențele constatate ca urmare a controalelor desfășurate au fost după cum urmează :

  1. neevidențierea corespunzătoare a timpului de lucru în sensul lipsei concordanței dintre pontaje și datele descărcate din tahograf;
  2. neprezentarea descărcărilor tahograf la solicitarea inspectorilor de muncă;
  3. dispozițiile legale privind munca suplimentară, munca de noapte și  sărbătorile legale nu sunt respectate;
  4. nu se respectă termenul de transmitere a elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic.

Pentru toate neconformitățile constatate au fost dispuse un număr de 87 de măsuri obligatorii de remediere.

Subliniem că respectarea regulilor privind organizarea timpului de muncă al conducătorilor auto atrage după sine o îmbunătățire a condițiilor de muncă, a sănătății și protecției acestora și  conduce în mod direct  la îmbunătățirea siguranței rutiere, fiind astfel diminuat atât  numărul accidentelor rutiere cât și consecințele acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.