Ministrul dezvoltării, Attila-Zoltán CSEKE, este deschis dialogului și a primit la discuții delegația ACOR România

Vineri, 8 ianuarie 2020, reprezentanții Asociației Comunelor din România (ACoR), au participat la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la întâlnirea cu Attila-Zoltán CSEKE, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, pentru a discuta prioritățile comunelor din România pentru o guvernare în interesul cetățenilor.

O mare parte din această listă a priorităților și a acțiunilor comune a fost subiectul întâlnirilor cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării, încă din anul 2013, când a fost încheiat un Acord de parteneriat între cele două instituții.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,  Attila-Zoltán CSEKE, s-a arătat deschis la propunerea reprezentanților ACoR privind actualizarea Acordului de parteneriat în vederea consolidării colaborării dintre cele două instituții.

Ministerul Dezvoltării este deschis la dialog față de structurile asociative ale autorităților administrației publice locale. Considerăm că aceste consultări continue sunt importante pentru o cooperare optimă și pentru un schimb de idei în vederea bunei funcționări a administrației publice din România. Am desprins câteva idei și proiecte importante de eficientizare și simplificare a procedurilor administrative necesare funcționării autorităților publice locale pe care dorim să le implementăm împreună cu structurile asociative”, a declarat, la finalul întrevederii, ministrul  Attila-Zoltán CSEKE.

Din delegația ACoR prezentă la întâlnire formată din 16 persoane au făcut parte reprezentanți ai comunelor din majoritatea partidelor politice, iar din județul nostru a participat  Csaba BONCIDAI, primarul comunei Pericei, președintele ACOR Filiala Județenă Sălaj.

Documentul întocmit de ACOR și transmis Miniterului Dezvoltării conține 50 de priorități și acțiuni a comunelor din România pentru o guvernare în interesul cetățenilor. Am selectat principalele 25 de propuneri:

 1. Continuarea Programului național de dezvoltare locală, cu etapa a III-a, 2019-2027
  Trimiterea spre legiferare a Codului finanțelor publice locale
  Modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
  completările ulterioare
 2. Instituirea unei grile de salarizare pentru personalul din administrația publică locală, prin
  care să se stabilească ierarhizarea acestuia, pe categorii, cu niveluri de salarizare pe intervale bine determinate, minim-maxim, cu modificarea și completarea în mod corespunzător a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017,
 3. Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare,
 4. Elaborarea reglementărilor conexe Registrului agricol pentru perioada 2020-2027
  Utilizarea numai a mijloacelor de comunicare electronică între instituțiile publice,
  indiferent că sunt centrale sau locale, pe de o parte, precum și între acestea și cetățeni, pe de altă parte,
 5. Ratificarea, prin lege, a Recomandării 1296 (1996) cu privire la Carta europeană pentru zonele rurale, adoptată de Adunarea parlamentară a Consiliului Europei,
 6. Acordarea din bugetele locale a cheltuielilor efectuate cu deplasarea la și de la
  locul de muncă personalului din administrația publică locală a comunelor, în condiții
  similare personalului didactic,
 7. Operaționalizarea sistemului de ghișeu unic,
 8. Relația dintre autoritățile administrației publice locale și șefii posturilor de poliție,
  respectiv șefii polițiilor orășenești și municipale,
 9. Sprijinirea asocierii unităților administrativ-teritoriale prin programe naționale de
  dezvoltare,
 10. Reconsiderarea poziției autorităților administrației publice locale în ceea ce
  privește asigurarea obligatorie a locuințelor,
 11. Reconsiderarea identității și semnificației monumentelor eroilor,
 12. Problemă ce vizează furnizarea de servicii publice către cetățeni,
 13. Problemă ce vizează relația tripartită: primar, medicul de familie și casa județeană
  de asigurări de sănătate,
 14. Completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
  completările ulterioare,
 15. Modificarea și completarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
  utilitate publică, republicată,
 16. Stabilirea de măsuri care să stimuleze înlocuirea treptată a mijloacelor de transport ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care în prezent utilizează
  combustibili fosili, cu automobile electrice,
 17. Reconsiderarea ajutorului social ca ajutor ocazional și nu unul cu caracter lunar,
 18. Modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
  lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 19. Acordarea Semnului onorific Răsplata Muncii, instituit prin Legea nr. 391/2004, în
  condițiile acesteia și a celorlalte reglementări subsecvente,
 20. Instituirea imnului unității administrativ-teritoriale, ca simbol local, împreună cu
  stema, sigiliul și steagul acesteia,
 21. Alocarea de resurse financiare pentru asigurarea plății tuturor asistenților
  medicali comunitari,
 22. Reconsiderarea pe principii de egalitate a primarilor comunelor în raport cu
  ceilalți primari ai orașelor și ai municipiilor,
 23. Reluarea procesului de învățământ prin prezența preșcolarilor, a elevilor și a
  studenților la clase, împreună cu dascălii lor, procedura on-line fiind una cu totul și cu
  totul excepțională,
 24. Preluarea integrală a cheltuielilor aferente persoanelor cu handicap la nivelul
  bugetului de stat,
 25. Asigurarea asistenței medicale în unitățile de învățământ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *