Noi lucrări de reabilitare a rețelei de apă-canal în municipiul Zalău și cinci sate învecinate, prin investițiile atrase de Compania de Apă Someș S.A.

Azi, 09.09.2021 la sediul primăriei Municipiului Zalău în calitate de gazde, a fost semnat contractul de lucrări “CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău “ în cadrul programului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin POIM 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.

Contractul are o valoare de 59.511.872 lei exclusiv TVA cu o durată de execuție de 24 luni, acesta fiind cel de-al 23–lea contract adjudecat de Compania de Apă Someș S.A. din cele 34 care compun Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM Cluj-Sălaj.

Prin acest contract, în Municipiul Zalău se vor reabilita rețelele de alimentare cu apă fiind până în prezent singurul oraș din aria deservită de Compania de Apă Someș S.A. care beneficiază de două contracte de lucrări la rețele în cadrul POIM Cluj-Sălaj. În cadrul aceluiași contract, alte cinci localități rurale din zona Zalăului – Hereclean, Panic, Mirșid, Moigrad Porolissum și Badon vor beneficia de reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Lungimea totală a rețelelor de apă care vor fi reabilitate sau construite în Zalău și cele cinci sate înconjurătoare este de 30,68 km cu 594 de branșamente iar cea a rețelelor de canalizare, de 41,39 km cu 1419 racorduri la utilizatori.

Prin contract se vor reabilita sau construi și alte facilități conexe sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, stații de pompare, rezervoare, precum și dotarea rețelelor noi cu sistem de monitorizare automatizat SCADA. Se va construi și o aducțiune de apă spre Hereclean în lungime de 5,61 km.

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *