Astfel, noua organigramă votată de consilierii locali aduce modificări importante, dispar mai multe funcţii de șefi, iar mai multe birouri și direcții se desfiinţează.

Iată mai jos modificările:

Activitatea Biroul cadastru din cadrul Direcţiei urbanism – Arhitect şef, având în structura
organizatorică un număr de 6 posturi, se reorganizează la nivel de serviciu, denumit Serviciul
cadastru şi inspecţia în construcţii. Serviciul inspecţia în construcţii din cadrul Direcţiei urbanism – Arhitect şef se desfiinţează, iar activitatea acestuia precum şi personalul din cadrul serviciului desfiinţat va fi preluat de serviciul nou înfiinţat. Funcţia de Şef birou devine Şef serviciu.

Biroul Asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei patrimoniu, având în structura organizatorică 6
posturi, se desfiinţează, iar activitatea şi personalul vor fi preluate de către Serviciul patrimoniu public şi privat a municipiului Zalău – Direcţia patrimoniu. Funcţia de Şef birou se transformă în funcţie publică de execuţie de consilier.
În cadrul Serviciului administrare baze sportive – Direcţia patrimoniu, se înfiinţează Compartimentul
situaţii de urgenţă, PSI, activitate preluată din cadrul Direcţiei resurse umane, monitorizare unităţi de
învăţământ-CFG, Serviciul resurse umane, salarizare.
Biroul Audit, aflat în subordinea directă a Primarului Municipiului Zalău, având în structura organizatorică 6 posturi, dintre care o funcţie publică de conducere de şef birou, se reorganizează la nivel de compartiment.

Activitatea Compartimentului recepţii lucrări salubrizare şi personalul din cadrul acestui compartiment vor fi preluate de către Serviciul comercial şi autorizări lucrări din cadrul Direcţiei corp control.
Compartimentul de presă, cultură, sport, relaţii interne-externe se mută în cadrul Serviciului resurse
umane, salarizare din cadrul Direcţiei resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ- CFG.

Compartimentul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică se mută în cadrul Serviciului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Direcţiei resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ – CFG.

Activitatea Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău se reorganizează la nivel de serviciu.

În baza modificărlor aduse de Legea 296/2023, numărul total de posturi stabilit pentru Primăria Zalău este de 411 posturi.