Peste 400 de candidați înscriși la Bacalaureat (sesiunea august-septembrie 2022)

Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, începe marți, 16 august 2022, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 17 august 2022, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar joi, 18 august 2022, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată, joi, 19 august 2022. 

De asemenea, probele orale se vor desfășura după următorul calendar: Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (22-23 august 2022); Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (24 august 2022); Proba D – Evaluarea competențelor digitale (25 august 2022); Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice  într-o limbă de circulație internațională (26 și 29 august 2022).

În județul Sălaj, probele scrise se vor desfășura în două Centre de Examen: Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău.

Pentru această sesiune, s-au înscris 433 candidați dintre care 282 din promoția curentă, respectiv 151 din promoțiile anterioare.

Lucrările absolvenţilor sălăjeni vor fi transportate şi evaluate în alt  judeţ. La rândul său, judeţul Sălaj va prelua şi corecta lucrări, dintr-un judeţ învecinat, în Centrul Zonal de Evaluare Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău.

Afișarea primelor rezultate, în Centrele de Examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 31 august 2022 (până la ora 12:00). Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi făcute publice, în data de 3 septembrie 2022.

Toate probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și la Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  1. recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  3. obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *